Vælg slottet

BLIV ELEV

Forældreinformation

Kære forældre til nuværende eller kommende elever på Slotshaven Gymnasium

Her findes information om en række emner, vi erfaringsmæssigt ved, at du som ny eller kommende forældre til en Slotshaven-elev, er særligt interesseret i.

De fleste emner er uddybet andre steder på websitet.

Lectio er vores studieadministrative system, hvor lærere og elever skal holde sig orienterede. Her kan eleverne se alt skolerelateret så som studieplaner, lektier, beskeder, skema m.v.

Vi inviterer til forældremøde i 1.g.

Dette regelsæt skal sikre et godt lærings- og arbejdsmiljø på Slotshaven.

Værdigrundlag
Slotshaven Gymnasium er et moderne gymnasium, der er båret af tillid og 
dialog. 
Vi arbejder for, at den enkelte elev får mulighed for at udvikle sine faglige, personlige og sociale kompetencer optimalt, så vores elever har det bedst mulige fundament for videre uddannelse, beskæftigelse og aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund.

Alle bidrager til det positive lærings- og arbejdsmiljø
Vi ønsker at skabe et positivt lærings- og arbejdsmiljø, hvor gensidig respekt, demokratisk dannelse og de inkluderende fællesskaber skal udgøre det fælles fundament. Alle har medansvar for, at Slotshaven er et godt gymnasium. Derfor forventes det, at alle elever såvel som ansatte:

  • Udviser gensidig respekt
  • Holder en venlig omgangstone
  • Opfører sig inkluderende og tager hensyn til hinanden
  • Er fælles om at passe på Slotshavens værdier herunder fx bygninger, inventar m.m.

Denne grundlæggende adfærd er gældende på skolens område og i undervisningssituationer, både på og uden for skolen og i alle sammenhænge, hvor vi repræsenterer skolen. Generelt skal alle elever opføre sig i overensstemmelse med almindelige normer for god opførsel.

Vi har dog også forventninger til den enkelte – se mere her og læs vores samlede studie- og ordensregler.

På Slottet gennemgår studievejledning og ledelse fravær på alle elever hver tredje uge. Det gør vi fordi vi ved, at det øger fastholdelsen. Hvis en elev har et bekymrende fraværsmønster vil studievejledningen tage fat i den pågældende elev.

Hvis eleven er under 18 år kan forældre også opleve at blive orienteret.

To gange om året samler vi op på al skriftligt fravær. Det betyder, at vi tjekker, at alle er under 5% på skriftligheden. Hvis nogle ikke når det hjælper vi dem ved at invitere til skrivedage.

Fravær registreres i Lectio og eleverne kan her holde sig orienteret om deres fraværsstatus

På Slotshaven er studierejserne en del af undervisningen når vi flytter fagligheden ud i verden. Alle elever rejser i 2.g uge 38. Du vil opleve, at vi allerede begynder indbetalingerne i oktober måned i 1.g. Vi ved godt, at det er et år før rejsen og at det er inden, I som forældre kender en destination. Men vi gør det fordi rejseselskaberne har lært os, at vi får meget mere for pengene, hvis vi bestiller og betaler depositum inden årsskiftet. Det kan vi kun nå i dialog med klassen, hvis vi har klassens depositum klar i november.

Der er også rejsemuligheder i Slotsugen. Disse rejser er ikke obligatoriske og følger deres egen indbetalingsplan. Hvis I overvejer studieretningen IB på HHX skal I også være opmærksomme på, at her rejser eleverne alle tre år.

Hvert år i juni inviterer vi alle nye elever, der skal starte efter sommeren, til en aften med information om Slotshaven Gymnasium. Her kan I høre om hverdagen på gymnasiet, stille alle jeres spørgsmål og lære om hvorfor vi gør som vi gør med opstart, fravær, trivsel, studierejser, osv. Det er også på denne aften, at eleverne får lov til at møde hinanden og sige et første hej ude i klasserne. I vil modtage en invitation til dette arrangement i e-boks. Vi glæder os til at ser jer.

På Slottet tager vi os af alle elever. Det betyder også, at du kan vælge Slottet hvis du er ordblind, talblind eller f.eks. er udredt for autisme eller ADHD. Vi tilbyder både matematikvejleder, læsevejleder og mentorforløb. Det er vores erfaring, at den slags forløber bedst når der sker med afsæt i en åben og ærlig dialog mellem studievejledning og elev samt forældre.

To HHX-elever fra Slotshaven Gymnasium sidder udenfor med en computer, og smiler til hinanden.

vigtige link:

HVOR KAN JEG ANSØGE?

Vi har samlet alt det du skal vide om ansøgning og optag her

ET FÆLLESSKAB MED PLADS TIL DIG

HAR DU BRUG FOR HJÆLP VIDERE I DINE OVERVEJELSER?

To piger sidder på græsset i godt vejr. Pigerne kigger på en telefon.

FUN FACTS

97%
HAR FÅET
NYE VENNER
PÅ SKOLEN

FUN FACTS

62% ER
VILDE
MED
KESI

Fire piger danser foran en farvet væg. Pigerne har en hip hop stil.

DU KAN ALTID KONTAKTE VORES STUDIEVEJLEDER

Hvis du har spørgsmål, eller bare gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte studievejlederne

Peter Schroeder
Studievejleder
(+45) 29 66 01 39
pes@slotshaven.dk

Hanne Skovgaard Larsen
Studievejleder
(+45) 21 77 48 92
hsl@slotshaven.dk

New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.