Kort inden efterårsferien blev årets DIO (Det Internationale Område) skudt i gang for HHX på Slottet. Tredjeårseleverne skal over to intensive temauger beskæftige sig med emnet Globalisering i fagene international økonomi, engelsk, dansk, historie, spansk og tysk – og derefter vælge en problemstilling, som de skal arbejde videre med.

Inputs udefra
For at klæde eleverne bedst muligt på til det fik klasserne tirsdag 9. oktober gæster udefra. Nemlig “Vores Europa – rejsefortællinger om de nye europæere”, som kom forbi og gav et personligt indblik i unge europæeres oplevelse af de udfordringer, som Europa står overfor – heriblandt migration, finanskrise, højrepopulisme og Brexit.

Foredraget var særligt spændende, fordi det handlede om unge mennesker og gav en mere personlig vinkel gennem blandt andet videoklip med hverdagsfortællinger.

Blev involveret i oplægget
HHX-eleverne blev inddraget undervejs med diskussionsøvelser og meningsmålinger via Kahoo. Der var gode spørgsmål fra start til slut, og eleverne var især begejstrede for at høre, hvordan unge mennesker som dem selv rundt omkring i Europa oplever mange af de samme udfordringer, men samtidig også står overfor andre udfordringer end dem selv. Og det at foredragsholderne Elena og Peter selv er unge, der havde valgt at leve af deres rejselyst, og gerne ville gøre en forskel, gjorde også indtryk på eleverne:

Som eleverne selv forklarede efterfølgende:

– Det var et meget interessant oplæg, som satte tankerne i gang. Man fik et bedre indblik i unges liv i andre lande. De var meget ærlige omkring hverdagen som ung. Finanskrisen havde f.eks. påvirket mange af de unge mennesker i forhold til uddannelse og arbejdsmuligheder. Det er helt sikkert relevant i forhold til DIO.

De hæftede sig også ved det med den personlige vinkel på oplægget og brugbaren i henhold til den forestående DIO.

– Det gav en god effekt med personlige fortællinger. Det gjorde det relevant, og man fik et godt og hurtigt indblik i andre unges meninger. Det gav helt sikker nogle tanker og ideér til emner ift. DIO, da det var meget relevant ift. de globale problemstillinger, vi oplever.

– Det var simpelthen bare fedt, at de var unge mennesker, som var taget afsted efter gymnasiet, da det fik det til at virke mere realistisk – og det var spændende at høre om den personlige fortælling.

OM VORES EUROPA

“Vores Europa” skriver på deres hjemmeside:

Siden 2013 har vi rejst Europa tyndt for at blive klogere på spørgsmålene: Hvem er de unge europæere? Hvad optager dem, bekymrer dem, får dem til at drømme store drømme? Og hvordan kan vi som ungdomsgeneration skabe de forandringer, vi gerne vil se?

Læs mere på: www.voreseuropa.dk