Selvom landets gymnasieelever får en markant reducering af deres eksamensaktivitet til sommer, så har Slottets 3.årselever fra HHX og HTX været til skriftlige terminsprøver den seneste uge.

At prøve at gå til eksamen 
Ifølge den nye politiske aftale på gymnasieområdet, så skal 3.g’erne til i alt 4 prøver. Det omfatter det mundtlige forsvar af SOP, skriftlig dansk samt 2 mundtlige prøver i et studieretningsfag eller A-fag.

Selvom eleverne kun skal op til en skriftlige prøve i dansk til sommer, så er det vigtigt at de alligevel får prøvet og trænet skriftlighed og prøveformen i de andre fag, som de i år ikke får mulighed for at komme op til eksamen i.

Terminsprøver hjemme
De nuværende omstændigheder har dog ændret på de fysiske rammer ved selve afholdelsen af terminsprøverne, da prøverne tidligere blev afholdt fysisk på Slottets store lokaler, hvorimod i år måtte eleverne gennemføre prøverne virtuelt hjemme hos dem selv.

Nogle prøver blev udskudt til april
Slottet har dog valgt af udskyde få prøver, så eleverne ikke bliver helt snydt for den fysiske afholdelse, således at eleverne får mulighed for at komme op til matematik, international økonomi og afsætning på almindeligvis i slutningen af april, hvor vi satser og håber på at kunne have 3.g’erne tilbage på Slottet.