Grundforløbet er ved at nærme sig vejens ende for vores 1.g’ere, og inden længe skal de til at vælge studieretning. Derfor blev der i slutningen af september afholdt studieretningspræsentationer for vores 1.g’ere på HHX og HTX.

Mange spændende studieretninger
På Slottet har vi mange spændende studieretninger, så valg af studieretning er ikke altid nemt. Skal man vælge Innovation, International Business, Global Økonomi eller Finans på HHX eller Mat-Fys, Tek-Mat, Pro-Kom eller Mat-Biotek på HTX?

Det er alle de studieretninger, som vores 1.g’ere kan vælge imellem, og som de kunne høre om og stille spørgsmål ind til under studieretningspræsentationerne.

Vores elever fra de forskellige studieretninger stod klar til at fortælle 1.g’erne, om alt hvad de forskellige studieretninger har at byde på. Det gjorde de sammen med de forskellige profilfag-undervisere på studieretningerne.

Plancher og illustrationer
2. og 3.g’erne havde forberedt plancher med highlights fra hver studieretning og taget projekter og illustrationer med, der afspejler den studieretning, de repræsenterer. Alt sammen for at give 1.g’erne et indblik i, hvad de forskellige studieretninger har fokus på og åbner op for af muligheder.

I slutningen af aktiviteten havde 1.g’erne fået et rigtig godt overblik og indblik i de forskellige studieretninger.