forside-ikonKontaktLectioEUCNVSLogin 
 
sitemapprint-ikonDenne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.fb-ikon

Fokuspunkter 2018

Udvikling
Med fokus på en videreudvikling af vores praksisnære læringsmiljø, ønsker vi, gennem formaliserede samarbejdsaftaler med lokale virksomheder og andre aktører, at skabe øget samhørighed med det omkringliggende samfund og samtidig understøtte elevernes læringsmotivation gennem anvendelsesorienteret og meningsfuld undervisning.

Vi forventer at etablere mindst tre formaliserede samarbejdsaftaler i 2018.

Kvalitet
Digitale læringsteknologier frisætter lærerens tid og muliggør dermed den komplekse rolle både som formidler og som procesfacilitator. Samtidig giver tidssvarende digitalisering et fagligt og didaktisk afsæt for en inspirerende undervisning med gode differentieringsmuligheder, og det styrker elevernes aktive deltagelse og engagement. Det betyder, at en tidssvarende digitalisering kan være med til at skabe mere og bedre læring, hvilket igen kan betyde øget fastholdelse og optag og således vækst.

Vi skal have etableret vores påbegyndte VR-laboratorium og det skal danne afsæt for nye samarbejdsrelationer. Desuden skal vores klasselokalers projektorer opgraderes, så lærernes grundlæggende digitale redskaber er funktionsdygtigt, så vi kan levere en pædagogisk og digitalt tidssvarende undervisning.

Trivsel og vækst
Gennem et internt fokus på læring, trivsel og medejerskab stimuleres der til, at både elever og ansatte kommer til at fungere som ambassadører for vores skole. Det samme gør sig gældende i forhold til de mange forskellige projekter og samarbejdsfællesskaber, som vi er en del af. Ud over en mere synlig position i Holbæk Kommune, forventer vi, at dette fokus på trivsel og medejerskab også vil bidrage til øget elevoptag og dermed til vækst.

Vi forventer at kunne fortsætte med det øgede elevoptag som vi har oplevet de sidste to skoleår. Det betyder, at vi også næste skoleår forventer at starte 10 1.g klasser op. 


Piger med laptop