Har du savnet din afsætningsunderviser? Selvfølgelig har du det!

Slotshaven Gymnasiums afsætningsundervisere har nemlig ikke været på skolen de sidste par dage. De har i stedet været på tur til Fredericia, hvor den har stået på kursus i 24 timer om forretningsmodeller.

– Kun afbrudt af festlige indslag fra Vejdirektoratets nylancerede ‘Hold til højre kampagne’ nåede vi frem til Fredericia, forklarer Karen Marie, som er en af lærerne på tur.

– På første skilt stod der: “Hold til højre!” Og efter én km kom næste skilt: “Højre er det modsatte af venstre!”

Kommer hjem med ny viden
Udover Karen Marie er Kristina, Jane, Jack og Özkan også afsted, og de fem undervisere får på kurset en masse ny viden og inspiration af de fremmeste forskere, oplægsholdere og virksomheder i feltet og lærer om nye forretningsmodeller og implementering af disse. Lige til at tage med hjem til de videbegærlige elever på Slottet.

Indtil underviserne kommer retur til Holbæk, kan du her læse nogle af de vigtigste pointer fra kurset.

Først og fremmest dette citat, som er udgangspunktet for meget af snakken:

En forretningsmodel udfører to vigtige funktioner: Den skaber værdi, og den realiserer dele af den værdi.

Derudover er et af nøgleområderne forretningsmodeller. Og hvordan de kan opstå ud fra forskellige forudsætninger og bruges i forskellige sammenhænge.

Tre mulige forretningsmodeller er blevet grundigt forklaret:

  1. Produktcentreret forretningsmodel: Her er processerne internt i virksomheden i fokus
  2. Kundecentreret forretningsmodel: Kunden er i centrum og skal have en oplevelse, og servicen fra virksomheden skal skabe bevægelse
  3. Udfordringscentreret forretningsmodel: Her arbejdes mere nuanceret med både de to foregående forretningsmodeller samt med, at virksomheden skal ses i en kompleks kontekst

Eksempel på den tredje forretningsmodel
Det er vedtaget fra politisk hold, at Danmark skal være et land med masser af grøn energi. Så vi har vindmølleparker. Men det er ikke problemfrit. Når det ikke blæser, produceres der ingen energi. Når det blæser meget, produceres der for meget energi.

Det kan vi i teorien sælge til vores nabolande Sverige og Tyskland. Problemet er bare, at når det blæser i Danmark, så blæser det også i de andre lande. Så derfor må der betaltes pr. KWh for at komme af med energien. Så nu arbejdes der på en forretningsmodel, hvor den overskydende strøm kan lagres. Mange private aktører er meget interesserede i dette med dollartegn i øjnene. Og det er et glimrende eksempel på en forretningsmodel, som er drevet og skabt af en udfordring.

Lego eksekverer allerede på den udfordringscentrerede forretningsmodel. Lego bruger den grønne energiaktivt. I fremtiden bliver Lego-emballagen forsynet med QR-koder, som fortæller, hvor energien til at producere den givne pakke med Lego kommer fra. Ligesom Arla gør det på sine mælkeprodukter.

Mange flere spændende forretningsmodeller er blevet delt og vil blive delt i den kommende tid på Slotshaven Gymnasium i forskellige undervisningssituationer.