Så er vores tur rundt til kommunens grundskoler påbegyndt. Udskolingselever bliver præsenteret for de seks gymnasiale uddannelser, der findes – eux, hhx, htx, ib, hf og stx – på pop-up uddannelsesmesser lokalt på skolen.

I alt besøges 13 skoler. Arrangementet hedder Uddannelse Holbæk og er et samarbejde mellem Stenhus, EUC Nordvestsjælland og Slotshaven Gymnasium. Formålet med Uddannelse Holbæk er at give unge et reflekteret grundlag for valg af uddannelse.