I løbet de nye 1.g’eres første uge på Slottet var de alle på introtur til henholdsvis Sejerborg og Klinteborg. Som det er tradition.

Her havde tutorerne sørget for et spændende program for de nye hhx’ere og htx’ere, og under pauserne på de to ture fangede vi en række af dem for at høre, hvordan det egentlig er at være tutor.

Og Melissa og Amalie fra 2.b (HHX) samt Cai og Emma fra 2.x (HTX) havde en masse interessante svar, som du kan læse herunder.

Hvad var turens højdepunkt?

Amalie: For mig var det nok at se 1. g’erne møde hinanden på kryds og tværs. Det der med, at de pludselig snakkede meget mere med hinanden. Jeg tror, man bliver rystet sammen på en helt anden måde på introturen. Det var nok højdepunktet at se det.

Emma: Bare det at gøre turen hyggelig. Jeg synes, vi fokuserede meget på, at vores fragglere havde det sjovt, samtidig med at de skulle bevæge sig og blive kombineret på tværs af klasserne.

Cai: Ja, også fordi det forbereder dem på om et par måneder, når de skal i deres rigtige klasser – så er det godt, at de kender hinanden fra introturen.

Var der noget, der fungerede mindre godt?

Amalie: Nogle af legene var måske lidt barnlige. Nogle af dem ville hellere bare sidde og snakke sammen. Og lære hinanden at kende på den måde.

Cai: Det kan være svært at holde dem underholdt. Det er svært at få alle til at være aktive og være med, fordi alle måske ikke synes, at det, man laver, er sjovt.

Emma: Ja, det oplevede jeg for eksempel, da vi lavede det der ’faneleg’. Der blev vi tutorer nødt til at være med, fordi de ikke var ordentlig aktive.

Cai: På den anden side så jeg også mange, der stod og snakkede sammen, imens aktiviteten var i gang. Så måske fik de også noget ud af det på den måde.

Så der var måske lagt for mange aktiviteter ind?

Amalie: Ja, de kunne måske godt have haft endnu mere tid til bare at for eksempel sidde og hygge og snakke ved bålet. Det var der også mange, der gjorde om aftenen.

Kunne I mærke, at klasserne blev rystet mere sammen på turen?

Amalie: Ja, helt vildt!

Melissa: Det var jo tre klasser, der var derude, og da de skulle lave aktiviteterne blev de blandet på tværs af klasserne.

Amalie: Ja, man kunne se, at folk lige pludselig begyndte at snakke med andre, end de havde snakket med i introdagene. Det var fedt at se.

Hvad er det hårdeste ved at være tutor på introturen?

Emma: Jeg vil nok sige det med at have ansvaret for så mange elever. Men det er jo også det, der ligger i det.

Cai: Og det med at være på hele tiden. De får nogle pauser, hvor de for eksempel kan gå ned i deres hytter, men som tutor skal man hele tiden være på. Sørge for at engagere dem og sørge for, at de snakker sammen.

Emma: I forhold til aktiviteterne skal man også hele tiden være på forkant og finde på noget nyt, hvis noget ikke tager så lang tid, som man havde regnet med.

Amalie: Og så det med at at få dem i seng! De gad virkelig ikke sove!

Vil i anbefale det at være tutor til andre?

Melissa: Ja! Tutorerne er jo også fra forskellige klasser, så man kommer til at snakke med nogle, man ikke har snakket med før.

Amalie: Ja! Vi har også snakket om at gøre det igen næste år. Så jeg synes helt klart, man skal melde sig, hvis det er noget, man overvejer.

Emma: Hvis man kan klare at komme lidt bagud i nogle fag, så ja. Det er hyggeligt, og man får snakket med en masse nye mennesker på tværs af klasserne.

Cai: Hvis man er klar til at være meget social og blive genkendt på gangene. Hvis man har det fint med at være venner med hele skolen, så ja. Jeg synes helt klart, det kan anbefales, men man skal have overskuddet til det.

Tak til de fire tutorer for snakken! Kort efter var det tid til, de endnu engang skulle hjælpe de nye elever med at falde godt til som 1.g’ere.