Slotshaven Gymnasium fik første fredag i marts besøg af Søren Carlsen, som er senior-direktør fra Novozymes. Søren har rejst meget i en lillebitte del af Kina – nemlig Beijing og Shanghai – i forretningsøjemed.

Søren gav de lyttende elever et meget spændende indblik i mange forskellige aspekter i kinesisk erhvervsmæssig kulturforståelse.

Flere klasser fra Slotshavne skal på studietur ugen inden påske, og for 3.d går turen til Kina, og derfor var det særligt interessant for dem at høre dette oplæg om det kæmpemæssige land i Asien.

Kinesiske forældre versus danske forældre
For når de skal afsted, vil der uden tvivl vente dem et møde med en kultur, som er en del anderledes end den danske, som de kender så godt.

Hvis man eksempelvis spørger kinesiske forældre, hvad de ønsker sig for deres barn, så vil de svare, at de ønsker, at barnet kommer til at tjene flere penge end dem. Danske forældre svarer, at de ønsker, at deres barn bliver lykkeligt.

Bare med eksempel ses det, at vi har med to meget forskellige kulturer at gøre. Og denne tankegang gør blandt andet, at kineserne uden omsvøb kopierer Novozymes produkter, uden på nogen måde at prøve at holde det hemmeligt.

Dette fokus på penge gør, at kineserne ikke er loyale medarbejdere. Så konkurrerende virksomheder rekrutterer nye medarbejdere ved at stjæle de gode fra andre virksomheder. Dette foregår ved bare en enkelt opringning, hvor der loves mere i løn. Så skifter kineserne job.

Søren fortalte, at årsagen til dette atypiske jobmarked ikke skyldes dårlig moral hos kineserne, men derimod Maslows behovspyramide, som angiver forskellige niveauer i menneskets behovsapparat.

L for limousine-udgave
I Kina har de et markant lavere BNP pr. indbygger sammenlignet med Danmark.

Alligevel vil man i Kina opleve flere store biler end noget andet sted i verden. Mange af bilerne har et L efterfuldt af deres serienavn. Dette betyder: limousine-udgave. Kineserne er meget orienterede om statussymboler, og derfor elsker kineserne mærkevarer og store dyre biler.

Kulturanalytikeren Hoffstede
Både i fagene Afsætning og Kulturforståelse beskæftiger eleverne på HHX sig med kulturanalytikeren Hoffstede – og ham refererede Søren til flere gange. Hoffstedes kulturteori er baseret på undersøgelser af IBM-medarbejdere fra forskellige afdelinger i verden. Teorien tager udgangspunkt i følgende fem kulturdimensioner:

  • Individualisme/kollektivisme
  • Maskulinitet/femininitet
  • Struktureringsbehov
  • Magtdistance
  • Langsigtet/kortsigtet orientering

Søren forklarede, at individualisme versus kollektivisme er et vigtigt aspekt i at arbejde med i den kinesiske forretningskultur, fordi vi i Danmark har en individualistisk kultur, hvor folk tænker på egne ønsker og mål frem for gruppens. Og i en kollektivistisk kultur, som Kina, går gruppens ønsker og mål forud for individets. Dette kan give visse udfordringer som dansk chef i en kinesisk virksomhed.