I disse dage er mange unge ved at foretage deres valg af ungdomsuddannelse. Eleverne fra 9. og 10. klasse skal vælge inden udgangen af tirsdag 1. marts. Det kan være et svært valg, da nogle unge måske stadig er uafklarede. I sådan en situation er det en god idé simpelthen at vælge ud fra interesser og måske ud fra den branche, hvor ønskejobbet befinder sig i fremtiden.

Traditionen tro er forberedelserne af introforløb i forhold til de nye elever allerede i gang, inden ansøgningerne er færdige med at tjekke ind via portalen optagelse.dk.

Hvert år til august begynder rigtig mange elever fra hele Nordvestsjælland på spændende ungdomsuddannelser hos den store uddannelsesinstitution Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser med 3100 årselever, som blandt andet rummer Slotshaven. Hvor man kan vælge mellem HHX og HTX. Men ikke nok med det: Som elev på Slotshaven Gymnasium vælger man også at blive en del af et godt både fagligt og socialt fællesskab med lyst til læring og mulighed for at være nysgerrig på fremtiden.

Praksislæring på ungdomsuddannelserne
I den sammenhæng er samarbejdet med Allikelund Gymnasium i Kalundborg og Odsherreds Gymnasium i Asnæs også vigtigt, og her er det overordnende fokus i begyndelsen af skoleåret altid på at give de unge en både lærerig og også tryg og god start på deres nye liv på en ungdomsuddannelse. De tre ungdomsuddannelser er også helt skarpe på, at de unge ny elever skal opleve, at undervisningen i kendte og nye fag er praksisnær og anvendelsesorienteret funderet.

Niels-Peter Babalola-Andersson, som er gymnasiedirektør i organisationen samt rektor på Slotshaven Gymnasium, udtaler:

− Praksislæring på vores ungdomsuddannelser handler om, at underviserne i den faglige undervisning evner at styrke forbindelsen mellem faget og elevers oplevelse af fagets anvendelse uden for skolen – hvordan fagene kan bruges til, at elever selvstændigt forstår sig selv, deres dagligdag, de samfundsmæssige spørgsmål samt den måde verden er indrettet på, så de kan se perspektiver for deres eget liv, som både vedrører deres uddannelses- og jobmæssige fremtid.

Danmarks største klasselokale: Tivoli
På alle tre gymnasier arbejdes der målrettet med, at hver enkelt elev får en god og tryg start på deres nye uddannelsessted. Samtidig er fokus også på, at eleverne får oplevet og udvidet deres perspektiv på, hvad de kan bruge deres nuværende og kommende viden til. Derfor tager alle tre gymnasier i løbet af introperioden i Tivoli og modtager undervisning for en dag i den spændende og smukke gamle have. Eleverne har ingen udgifter forbundet med denne dag, hvis de selv tager forplejning med.

Når eleverne ankommer til Tivoli, begynder dagen med et fagligt oplæg, som sker lige for øjnene af dem. For de naturvidenskabelige uddannelser arbejdes der i Tivolis undervisningstilbud med både observationer, undersøgelser og eksperimenter, hvor der læres om tyngdeaccelerationer, hastighedsberegning, tessellationer og meget mere under den åbne himmel. For de humanistiske og økonomiske uddannelser er der oplæg og spændende lokationer i forlystelsesparken, som underbygger, hvordan Tivoli brander sig, hvad god service er, og hvordan medarbejdernes adfærd hænger sammen med bundlinjen.

På den måde gør den praksisnære undervisning noget helt andet for undervisningen i klassen, og det glæder vi os allerede til at introducere den nye årgang for til august.