Der er ikke særlig lang tid til, at vores 3.g’ere skal op til deres studentereksaminer. Derfor har de i disse dage terminsprøver, hvor de får mulighed for at prøve at løse en eksamensopgave og forberede til de rigtige eksaminer til sommer.

3.A har været til terminsprøve i faget Afsætning, hvor de fik udleveret en tidligere eksamensopgave, som de skulle løse på 4 timer. Efter prøven havde eleverne blandende følelser, da nogle fandt det svært at omstille sig fra det virtuelle mind-set til pludselig at være fysisk tilstede i en prøve sammenhæng. Dog var der en bred enighed i klassen om, det var rart at være tilbage fysisk, og at det i høj grad er med til at styrke deres koncentration og motivationen, når prøver afvikles fysisk.

Alt i alt er det nogle gode og lærerige oplevelser, som eleverne har haft ved terminsprøverne.