Skoleårets slutning nærmer sig for vores 3.g’ere, og på HTX betyder det, at eleverne i teknikfagene ‘Byggeri og energi’, ‘Digital design og udvikling’ og ‘Proces, levnedsmiddel og sundhed’ har afsluttet deres eksamensprojekter. Nu mangler de bare at forsvare dem til en mundtlig eksamen senere på skoleåret.

Praktisk undervisning
Det har de gjort med den traditionelle teknikfagsuge som slutspurt, hvor de har lagt sidste hånd på deres fysiske produkter og sat sidste punktum i deres rapporter.

Derfor var der liv i især laboratorierne, VR Lab og i værkstedet på Slottet midt i april, hvor eleverne knoklede med at lave de sidste forsøg og tests.

Mange gode idéer
I Byg havde eleverne i grupper designet og tegnet egne forslag til et byggeri, og de talte blandt andet klubhuse, såkaldte tiny houses og fremtidsboliger. Dem skulle bygge et udsnit af i værkstedet, hvor de fik hjælp af tømrerfaglærer Anders Petersen.

I Proces var flere elever hoppet i kitlerne og lavede forsøg i laboratoriet og repeterede formler på tavlen, mens Design-holdet var i fuld gang med at programmere og lave VR-programmer og -sekvenser i labbet.