Dyrk dit talent

På Slotshaven giver vi dig forskellige muligheder for at dyrke dit talent, og vi er samtidigt værtsskole for talenter fra grundskolen.

Akademiet for Talentfulde Unge giver udvalgte og dygtige elever en ekstra udfordring, der styrker deres skolegang og måske er med til at inspirere til fremtidigt karrierevalg. Hvis du ønsker at være en del af ATU, skal du som 1.g-elev søge om dette i løbet af efteråret. Du skal sende ansøgning til talentteam på Lectio. Talentteamet vil desuden komme rundt i klasserne og fortælle mere om ATU. ATU-programmet strækker sig over to år, og undervisningen foregår primært efter skoletid og i weekenden.

Læs mere her

Der afholdes matematikkonkurrencen Georg Mohr hvert år. Konkurrencen er for elever med særlig interesse og evner inden for logisk tænkning og opgaveløsning. Første runde afvikles i efteråret, og her skal du kunne løse mindst 12 ud af 20 opgaver rigtigt for at gå videre. Anden runde er i januar. Dette er en skriftlig prøve på fire timer. De 25 bedste fra denne runde kåres som vindere, der alle inviteres på et 3-4 dages ophold. De bedste af de 25 sendes desuden til den nordiske og den internationale Georg Mohr-konkurrence. Talentteamet på skolen vil fortælle dig mere om dette.

Læs mere her

De bedste projekter fra Erhvervscase (hhx, 2g) og Teknologi (htx, 2g) har mulighed for at konkurrere på nationalt plan mod hold fra de andre danske erhvervsgymnasier. I år 2019 afholdes landsfinalen på Børsen i København.

Læs mere her

Her får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne og udarbejde et forslag til et forskningsprojekt. Projektet er for elever i 2.g og forløber over et år. Talentprogrammet afsluttes med en individuel rapport, hvor en rigtig forsker er din medvejleder. De tre bedste projekter inden for hver af kategorierne HUM, NAT, SAMF og SUND præsenteres på KU i december i 3.g, og her kåres en vinder i hver af de fire kategorier, og de modtager hver 20.000 kr. I efteråret vil skolens talentteam informere alle 2.g-elever om dette talenttilbud.

Læs mere her

IBO er en konkurrence i praktiske laboratorieøvelser og teoretisk biologi og bioteknologi. Den er for gymnasieelever, som ikke er fyldt 20 år. Første runde foregår på skolen. De bedste kommer til en semifinale. Herefter er der en finale for de bedste, og i tilknytning til finalen er der træningsrunder. Det er din biologi- eller bioteknologilærer, der afholder skolerunden.

Læs mere her

Denne konkurrence er for dig mellem 16 og 19 år, som er glad for og god til at skrive. Der er følgende krav til den novelle, du kan indsende:

  • Du skal selv have skrevet novellen, og du må kun indsende én

  • Den skal være mellem 2000 og 8000 anslag med mellemrum

  • Du skal gå på en ungdomsuddannelse og være mellem 16 og 19 år

Der vælges 20 noveller ud af de indsendte, som skal på et skriveophold på Vallekilde Højskole. Her får du skrivetræning af professionelle forfattere. Desuden har de 20 udvalgte mulighed for at deltage i Litt Talk-festivallen. Snak gerne med din dansklærer om dette talenttilbud.

Læs mere her

Et valgfag for de bedste i grundskolen. De, som gerne vil snuse til gymnasiepensum i matematik og dansk. Det foregår en gang om ugen i hele efteråret. Du kan tilmelde dig via din skole.

Læs mere her