Studierejser: Kom ud og oplev verden med din klasse

På Slotshaven Gymnasium har vi en lang tradition for at arrangere spændende, sjove og udfordrende studierejser. Alle 2. års elever kommer på en studierejse – klasserne rejser normalt enkeltvis, og selvom studierejsen er vigtig for sammenholdet i klassen, er det faglige formål med studierejsen det vigtigste.

Oplevelser med et fagligt formål

Det faglige mål med studierejsen er ikke som de faglige mål, du kender fra undervisningen. I stedet handler det om at komme ud og opleve, hvordan tingene foregår i en international kontekst. Det er vigtigt som studerende at opleve, hvordan mennesker, kultur og virksomheder er anderledes, bare vi krydser grænsen.

Studierejsens oplevelser tager afsæt i undervisningen, og når klassen vender hjem anvendes turens erfaringer i forbindelse med bl.a. projektarbejde. Når du rejser med Slotshaven Gymnasium kan du derfor forvente at besøge både museer og seværdigheder, ligesom virksomhedsbesøg af forskellig art har høj prioritet.

Hvor kan I komme hen?

Destinationerne for studierejserne besluttes af ledelse og undervisere med udgangspunkt i den studieretning, du har valgt. Så Sunny Beach eller Ibiza er ikke en mulighed. De fleste ture går til europæiske storbyer, hvor du kan få gode faglige, kulturelle, politiske og erhvervsmæssige oplevelser, men afhængig af, hvilken studieretning du vælger, kan turen også gå til New York/Washington eller Canada.

Alle elever kommer ud at rejse mindst én gang, men afhængigt at studieretning kan der være op til 3 rejser (International Business, hhx)

Pris

Studierejsen er typisk placeret i uge 38 i 2.g, men bestilles allerede i 1.g, hvor de tre rater også betales. Bemærk, at det indbetalte depositum ikke kan tilbagebetales, hvis eleven af en eller anden grund ikke kan deltage på studierejsen alligevel.

En studierejse i Europa må som udgangspunkt højest koste 4500 kr. I denne pris er al transport, overnatning med morgenmad samt entré inkluderet. For Canada-, New York- og de 3 International Business-rejser gælder der dog andre priser, hvilket du kan læse om under de enkelte studieretninger på HHX og HTX.

Øvrige rejser

Der er mulighed for en række rejser i Slotsugen (uge 4). Her gælder de samme regler som på alle andre rejser.

Studierejseregler

På studieturen gælder skolens almindelige studie- og ordensregler, som er på skolens hjemmeside.

Når du er på studietur, er der desuden en række andre regler. Regler du skal følge, hvis vi skal have en velfungerende tur. Følger du ikke reglerne, kan du i værste fald blive sendt hjem med et tidligere fly for egen regning. Her er reglerne for rejsen:

  1. Du skal indrette dig efter de fælles regler og normer der gælder, når du rejser som en del af en gruppe, hvilket bl.a. betyder at overholde aftaler vedrørende mødesteder, tidspunkter og opførsel. Det er endvidere vigtigt, at du følger overnatningsstedets regler og personalets anvisninger. Du må ikke invitere andre end skolens elever eller lærere ind på dit hotelværelse.
  2. Vær opmærksom på, at du er gæst i et land med en anden kultur end den danske. Mød den fremmede kultur med respekt og et åbent sind. Du repræsentant for Slotshaven Gymnasium. Påklædningen kan være mere formel i andre lande end i Danmark. Du skal være passende påklædt, og du skal deltage aktivt, når vi besøger en virksomhed eller andre.
  3. Du skal medbringe regntøj, trøje og sko, så du kan stå fast og holde ud at gå en hel dag. Programmet i rejseplanen er en del af undervisningen. Du skal derfor deltage aktivt og løse de opgaver, der bliver stillet før, under og efter turen.
  4. Du skal være tilbage på hotellet senest ved midnat, både af sikkerhedsgrunde, og så du er oplagt til næste dags program. Du må gerne indtage alkohol efter afslutning af dagens program, men du må ikke optræde synligt beruset, du skal overholde den lokale lovgivning, og rette dig efter rejselærernes anvisninger.
  5. Tænk dig om, vær forsigtig og se dig for, når du er i en fremmed by. Gå aldrig alene uanset om det er dag eller aften. Gå mindst tre sammen. Alle er ansvarlige for, at ingen går alene.

Du kan downloade tilmeldingsdokument inkl. studierejsereglerne her.