Loading...

Karakterfrie klasser

//Karakterfrie klasser
Karakterfrie klasser 2018-10-26T14:04:19+00:00

Fra skoleåret 2017-18 er Slotshaven af Undervisningsministeriet udvalgt til at deltage i et to-årigt rammeforsøg med karakterfritagelse af én 1.g HHX-klasse og én 1.g HTX-klasse.

De karakterfrie klasser får den samme form for eksaminer og eksamensbevis som de øvrige klasser, men undervejs i læringsprocessen bliver de fritaget for at få standpunktskarakterer i ikke-afsluttende fag. Karakterfritagelsen betyder, at eleverne vil modtage andre former for respons, som hjælper dem videre i læringsprocessen. Bl.a. elev-til-elev feedback samt en responsmodel, hvor der lægges vægt på:

  • Feed-up (Hvor skal jeg hen?)

  • Feed-back (Hvor er jeg i min læringsproces?)

  • Feed-forward (Hvad er næste skridt i min læringsproces?)

Øget fokus på læring og udvikling

Slotshaven Gymnasium har længe haft fokus på skabe et trygt læringsrum, hvor der er plads til at fejle. Det har blandt andet betydet, at elever i 1.g siden skoleåret 2014-15 ikke har modtaget karakterer for afleveringsopgaver, men derimod andre andre former for respons. Lærerne har således arbejdet med forskellige feedbackformer til erstatning af karakterer for afleveringsopgaver. Der er dermed prioriteret tid til formativ evaluering og lærernes fagprofessionelle sparring, så eleverne i højere grad er aktive i egen læringsproces og motiveret til at tilegne sig ny viden.

Karakterer som en del af en fastlåst identitet

At være karakterfri betyder ikke, at man lærer mindre eller oplever færre udfordringer – tværtimod. At være karakterfri betyder, at man som elev gennem selvevaluering konstant skal forholde sig til egen læringsproces og aktivt bidrage til, at man kommer videre med sin faglige og personlige læring.

Det karakterfrie miljø handler om et læringsfokus, der ikke fastlåser eleverne og ikke ser eleverne som tal, men som mennesker, der gennem deres gymnasietid gennemløber en flersidet udvikling. Det vil nemlig bidrage til, at eleverne heller ikke kommer til at betragte sig selv som tal.