Hvad er elevtjenesten?

Elevtjenesten er et samarbejde mellem en række ungdomsuddannelsesinstitutioner i Holbæk, herunder Slotshaven, og Holbæk kommune. Ideen er, at en række af de ”myndighedspersoner” fra kommunens forskellige tilbud til unge skal være, hvor eleverne er – på deres skole – i stedet for nede på et fjernt kommunalt kontor.

Du finder primært elevtjenesten i det lille kontor ved siden af studievejledningen (tidligere mødelokale 3) – undtagen Nick og Jorunn, der er at finde henholdsvis overfor og ved siden af Malenes kontor.

UU-konsulent – Chris Haubro Odgaard
En del af UU-vejledningen i Holbæk og ved meget om job- og uddannelsesmuligheder for unge i Holbæk

SSP-konsulent – Mads Vilken Kruse
Er ikke bare vores SSP-konsulent, men også vores gamle elev

Psykolog – Jorunn Hjelmar
Har været vores psykolog gennem flere år

Ungeguide – Lars Roost Dinesen
Primære område er socialrådgiverens, ikke mindst kontakten til kommunen

Ungebehandler – Nick Gottenborg Bruun
Har igennem et par år især taget sig af elever med problemer med misbrug

Sundhedsplejerske – Malene Hoffmann 
Vejleder eleverne om især sundhedsmæssige problemer

Hvor og hvornår kan elevtjenesten træffes?

Dag Hvem?
 Mandag Chris Haubro Odgaard, UU-vejleder
Træffes 9-11 i lige uger i elevtjenesten/(tidl. mødelokale 3)

Mads Vilken Kruse, SSP-konsulent
Træffes 11-13 i elevtjenesten/(tidl. mødelokale 3)

Jorunn Hjelmar, Psykolog
Træffes efter aftale hele dagen i psykolog – kontor ved siden af rektor

 Tirsdag Lars Dinesen, Ungeguide
Træffes 8:10-10:10 i elevtjenesten/(tidl. mødelokale 3)

Carsten Nielsen, Studievalg Danmark
Træffes tirsdag 11-13 i elevtjenesten/(tidl. mødelokale 3) 

 Onsdag
 Torsdag Lars Dinesen, Ungeguide
Træffes 8:10-10:10 i elevtjenesten/(tidl. mødelokale 3)

Jorunn Hjelmar, Psykolog
Træffes efter aftale hele dagen i psykolog

Nick Gottenborg Bruun, Ungebehandler
Træffes 8-12 i mødelokale 2 – overfor rektor

Malene Hoffmann Madsen, Sundhedsplejerske
Træffes 10-12 i elevtjenesten/(tidl. mødelokale 3) 

 Fredag

Studievejledere Hanne Skovgaard Larsen og Peter Schroeder træffes mandag-fredag kl. 11-14 eller efter aftale i studievejledningen.