Når du vælger et gymnasieforløb på Slotshaven Gymnasium, udvikler du dig både fagligt, personligt og socialt.

Vi ønsker at støtte din udvikling bedst muligt, så derfor forsøger vi i samarbejde med elevråd, festudvalg m.fl. at skabe de bedste rammer, for at du skal føle dig velkommen og som en del af Slotshaven.

Studiemiljøet er et vigtigt fundament for din faglige udvikling, men understøtter også din personlige og sociale udvikling. Vi prioriterer et miljø, der er præget af tillid og dialog mellem alle skolens parter. Fester, fredagscaféer og studieture er vigtige for dig og dit gymnasieforløb – men vi har meget mere end det.

I din første uge på Slotshaven Gymnasium arrangerer vi en introtur for alle nye elever. Turen arrangeres af 2. års eleverne, og formålet er, at du skal blive en del af et gymnasium. På introturen lærer du de andre elever at kende, spiser, hygger og taler om, hvad det vil sige at gå på en gymnasial uddannelse.

Udover prioritering af studiemiljøet, med studieture, fester og fredagscaféer afholder vi også idrætsdag, mødes til morgensamlinger, juleklipper, har fælles underholdning og arrangementer på tværs af klasserne, tager på virksomhedsbesøg, og hører foredrag.

Kort sagt: Du har rig mulighed for at få gode oplevelser, der udvikler dig personligt, socialt og fagligt.

At gå på Slotshaven Gymnasium betyder…

En del af at gå i gymnasiet er, at lære en masse faglig viden. En lige så vigtig del er at skabe nogle gode sociale rammer og en god klassekultur. Et godt sammenhold støtter lysten til at gå i skole. En af vores klasser har defineret 3 værdiord, der udgør rammen for, hvordan de i klassen er sammen:

Respekt – Vi rummer hinandens forskelligheder. Det er, når vi lader os inspirere, er nysgerrige og tager et medansvar, at vi får det bedste frem i hinanden.

Motivation – Gennem engagement og fokus bliver vi en bedre version af os selv.

Humør – Det skal være sjovt at gå i skole. Det forudsætter, at vi byder ind med god energi og ser muligheder frem for begrænsninger. Humør smitter, og vi er alle selv ‘herre’ over de energier, vi tilbyder os selv og vores omgivelser.