Slotshaven Gymnasiums studie- & ordensregler
Dette regelsæt skal sikre et godt lærings- og arbejdsmiljø på Slotshaven.

Værdigrundlag
Slotshaven Gymnasium er et moderne gymnasium, der er båret af tillid og dialog. Vi arbejder for, at den enkelte elev får mulighed for at udvikle sine faglige, personlige og sociale kompetencer optimalt, således at vores elever har det bedst mulige fundament for videre uddannelse, beskæftigelse og aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund.

Alle bidrager til det positive lærings- og arbejdsmiljø
Vi ønsker at skabe et positivt lærings- og arbejdsmiljø, hvor gensidig respekt, demokratisk dannelse og de inkluderende fællesskaber skal udgøre det fælles fundament. Alle har medansvar for, at Slotshaven er et godt gymnasium. Derfor forventes det, at alle elever såvel som ansatte:

•    udviser gensidig respekt
•    holder en venlig omgangstone
•    opfører sig inkluderende og tager hensyn til hinanden
•    er fælles om at passe på Slotshavens værdier herunder fx bygninger, inventar m.m.

Denne grundlæggende adfærd er gældende på skolens område og i undervisningssituationer, både på og uden for skolen og i alle sammenhænge, hvor vi repræsenterer skolen. Generelt skal alle elever opføre sig i overensstemmelse med almindelige normer for god opførsel.

Vi har dog også forventninger til dig som elev – se mere her og læse vores samlede studie- og ordensregler.

Øget demokratisk deltagelse
Der er udarbejdet et kodeks af DUF – Danske Ungdoms Fællesråd, Danske Erhvervsskoler og Gymnasieskolernes Rektorforening i samarbejde med Undervisningsministeriet som opfølgning på Valgretskommissionens betænkning fra december 2011 om unges demokratiske engagement.

Kodekset opstiller rammer og spilleregler for politiske ungdomsorganisationers adgang til at lave politisk arbejde på gymnasier og erhvervsskoler. Læs mere her.

Kontakt vores studievejledning

Hanne Skovgaard Larsen
(+45) 21 77 48 92
hsl@slotshaven.dk

Peter Schroeder
(+45) 29 66 01 39
pes@slotshaven.dk

Find os også her: