Slotshaven Gymnasium summer som sædvanlig af arbejdssomme unge mennesker, og i øjeblikket arbejdes der med Studieretningsprojektet (SRP) på både hhx og htx på 3. år.

SRP’en er den sidste af de store skriftlige opgaver i gymnasiet, og her skal eleverne bruge alle de kompetencer, de har tilegnet sig igennem deres studietid. SRP’en er en teoretisk behandling af et fagligt problem og kan både tage udgangspunkt i forsøg og teori.

Hvor ligger din nysgerrighed?
Nogle af de emner, eleverne har valgt at arbejde med på htx, er e-sport, kunstig intelligens og autonome skibe i Danmark. Og på hhx arbejdes der med emner som branding, marketing og strategi.

Disse centralt faglige emner skrives som en besvarelse af en opgaveformulering. Opgaveformuleringen udarbejdes i en vejledningsproces mellem to faglærere og eleven. Efterfølgende udarbejder underviserne den endelige formulering. Forinden vejledningen har eleven valgt emne og efterfølgende to fag til at understøtte dette.

Har 14 dage til arbejdet
På hhx har eleverne to uger til at skrive 15-20 normalsider, og på htx har de to uger til at skrive 10-15 normalsider – dog har eleverne her kun fri fra skole i fem dage.

Når man spørger rektor Malene Grandjean om, hvad hun mener, gymnasiets SRP bidrager med, udtaler hun:

– SRP skal være med til at forberede vores elever på de mange skriftlige opgaver, de vil komme til at arbejde med, når de efter gymnasiet skal fortsætte på en videregående uddannelse. Det er ikke kun på universitetet, vores elever kommer til at skrive større opgaver – det gør eleverne også på de mellemlange professionsuddannelser såsom læreruddannelsen, bioanalytikeruddannelsen og de fleste andre uddannelser.