En del af det at gå i 3.g på HHX og HTX er de større skriftlige eksamensopgaver – SRP (Studieretningsprojektet) og DIO (Det Internationale Område).

For at eleverne er så godt klædt på til dem som overhovedet muligt, afholdt vi på Slotshaven Gymnasium fællestime for vores godt 190 3.g’ere onsdag 22. august – netop for at gøre dem klogere på de opgaver, der venter dem i dette skoleår.

Vigtigt med en tidlig og god start
Det er vigtigt, at eleverne allerede her ved skolestart begynder at tænke fag, emne og materialer – også selvom der først skal vælges fag til SRP for HTX 12. oktober. Det at vælge fag kræver nemlig, at du allerede har valgt emne, studeret området og snakket med dine undervisere, venner og familie.


Helle holder oplæg for de nysgerrige 3.g’ere i Nordsalen.

– I spørger måske jer selv, hvorfor I allerede nu skal høre om de store eksamensopgaver. Det gør I, fordi I allerede nu skal gøre jer overvejelser, undersøge og sætte jer ind i området. Det kaldes idefasen, og den starter allerede nu, understreger pædagogisk leder Helle Birch, som stod for fællestimen.

Der var stor interesse fra elevernes side, og de havde masser af relevante spørgsmål.

– Det er første gang, at vi så tidligt i skoleåret sætter gang i idefasen i forbindelse med SRP og DIO. Vi forventer, at det giver eleverne et endnu bedre grundlag for at skrive en rigtig god SRP, forklarer rektor Malene Grandjean.

Eleverne i de nuværende 3.g-klasser er den sidste årgang efter den gamle reform, som ikke mundtligt skal forsvare deres SRP. Det betyder, at de 15-25 sider, som opgaven skal fylde, står alene i forhold til en bedømmelse, og den afgivne karakter tæller dobbelt på elevernes eksamensbevis.