I forbindelse med SO3 (en af de større tværfaglige opgaver) for alle 2’gere på HHX på Slottet har SparNord i Holbæk stillet dem følgende opgave via et samarbejde med skolen: Hvad skal der til for at få jer til at skifte til SparNord?

Det som HHX’ere er stærke til
Det skulle de mange 2.g’ere arbejde med den sidste fredag i august, hvor formatet var en fire timers kreativ workshop, hvor der blev blev genereret idéer, identificeret behov og givet bud på, hvordan SparNord kan gøres aktuelle for unge, der måske reelt blot har overtaget deres forældre bank.

– Der er en verden til forskel på at lave et spørgeskema og så at sidde fysisk med 80 repræsentanter fra målgruppen, forklarer privatrådgiver Kathrine Slott Andersen, som var med ved workshoppen.

En strøm af idéer
Her gik hun rundt og fulgte med i, hvad de mange HHX’ere tænke af innovative idéer om koncepter.

– Det er en vigtig målgruppe, for de kunder, vi rekrutterer i en tidlig alder, skal vi dybest set arbejde på at opbygge et livslangt relationsforhold til. Det er derfor vigtigt, at vi er 100% relevante i vores kommunikation til de unge. Og her bliver vi nødt til at tilbyde dem noget, deres nuværende bankforbindelse ikke gør. Der har i denne workshop været utroligt mange interessante input, som har gjort os klogere, end da vi kom, afsluttede Kathrine.