Hvis du bliver syg, skal du gøre følgende:
1) Aflyse din første lektion i Lectio, hvis denne er kl. 8.15 – 9.15. Dette gøres inden kl. 7.00
2) Ringe til Joan eller Søren på 72290200 inden kl. 8.00 eller sende mail til begge inden kl. 8.00
3) Meget gerne meddele, om du forventer, at sygdommen vil strække sig over flere dage

Hvis du har flere lektioner samme dag, og hvis klasserne ved, hvad de skal lave og kan sidde alene, må du meget gerne notere det i Lectio under de enkelte lektioner. Det gør vikararbejdet lettere for Joan og Søren.
Når du melder dig syg, vil det være en stor hjælp ift. vikardækningen, hvis du kan fortælle, hvor lang tid du forventer at være fraværende. Hvis du er syg ind over en weekend, og således ikke møder ind mandag, skal du dog melde dig syg igen efter procedure beskrevet i punkt 1 og 2 øverst.

Når du skal raskmelde dig, skal du gøre følgende:
1) Så snart du er rask, skal du ringe til Joan eller Søren på 72290200 eller sende en mail til begge. Vi opfordrer til, at du ved raskmelding kontakter skolen så tidligt som muligt af hensyn til vikardækningen –  gerne inden kl. 14.30  på din sidste sygedag, men senest kl. 7.30 samme morgen, som du møder på arbejde.
2) Du skal samtidig raskmelde dig i Blanket-flow www.sdbf.dk

Sygdom og tidsregistrering
Når du er syg, skal du registrere 7,4 timer om dagen, hvis du er fuldtidsansat. Du skal vælge ”sygdom” i feltet ”Type”. Ved reduceret beskæftigelsesgrad, registrerer du et reduceret timetal ved sygdom. Ved 90% beskæftigelsesgrad registreres 6,7 time, ved 80% beskæftigelsesgrad registreres 5,9 osv.
Du må ikke registrere i weekenden, og ikke notere andet arbejde de dage, hvor du er syg.
Hvis dit barn er syg, skal du ligeledes registrere 7,4 timer om dagen, hvis du er fuldtidsansat. Du skal vælge ”barns sygdom” i feltet ”Type”. Du må ikke registrere i weekenden, og ikke notere andet arbejde de dage, hvor du er hjemme med barn syg.