Lectio er platformen for din daglige kontakt med eleverne. Det er her, du giver eleverne lektier for, modtager deres opgaver og beskeder og afgiver karakterer. I Lectio lægger du de dokumenter, som eleverne skal bruge i undervisningen. Det er også her, at lærernes fællesdokumenter bliver lagt. Hvis dit skema bliver ændret vil det ligeledes fremgå af Lectio. Under aktuel information i Lectio udgives personale- og elevnyhedsbreve. Interne møder placeres i Lectio.

I Lectio er der forskellige automatisk genererede grupper, som gør det lettere at skrive til eksempelvis alle dansklærere eller alle lærerne i en bestemt klasse/hold. Det kræver dog, at du selv vælger disse klasser og hold som stamklasse-favorietter under indstillinger. Det forventes, at du hvert år ved skolestart og hvis der ændres i timefagfordelingen, opdatere dine stamklassefavoritter, så du kan holde dig orienteret på Lectio.

Outlook bruger vi til mails og du kan blive indkaldt til møder via kalenderen. Indkaldes du til møde via Outlook er det vigtigt, at du tjekker om det er lagt i Lectio. Er det ikke det, skal du selv lægge det ind så du ikke risikerer at blive dobbeltbooket.

Blanket flow  www.sdbf.dk skal du bruge i forbindelse med syge og raskmeldinger. Det er også her du skal ind, hvis du har haft udlæg eller der er andre administrative forhold der skal håndteres.

Urkund bruger vi til plagiat kontrol.

UNI-login skal du bl.a. bruge, når du skal anvende elektroniske materialer fra Systime. Dit UNI-login finder du ved at logge på skolens selvbetjeningshjemmeside: https://selvbetjening.eucnvs.dk/. Du logger ind med dine initialer og samme kode, som du bruger til din computer. I søgefunktionen finder du dig selv. Ved at pege på det lille ”i” kan du se dit UNI-login. Dit UNI-login er dit brugernavn. Adgangskoden er den samme som adgangskoden til din computer.

Via materialeplatformen på EMU har du adgang til gamle eksamensopgaver: http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/index.html.