Som ny lærer får du tildelt en mentor i hvert fag. Mentoren vil hjælpe dig med de praktiske ting vedrørende din undervisningen, og det at være lærer på Slotshaven Gymnasium. Ledelsen afholder desuden separate møder med nyansatte dels for uddybende information herunder introduktion til skolens daglige liv inden opstart, dels for at etablere et fællesskab med de øvrige nye. Der afholdes desuden kurser i Lectio alt efter behov. Har du brug for hjælp til din mailsignatur, kan du også få det.

Som ny lærer inviteres du desuden til en stribe møder kaldet “Ny på Slottet”. Her får du mulighed for at lære de andre nye at kende, høre om stort og småt ift. dagligdagen, stille spørgsmål til ledelsen og til “gamle” medarbejdere, blive indført i Lectio, vores kommunikationssystem, og meget mere.

Endelig får du mulighed for at deltage i andre læreres undervisning og herigennem få pædagogisk og didaktisk supervision af vores supervisionsteam.

Slotshaven Gymnasium er en del af EUC Nordvestsjælland, og lønsedler kommer fra EUCNVS. Du får tildelt initialer via lønkontoret. Når det er på plads, vil du få en mailkonto og blive oprettet i Lectio (vores kommunikationsplatform med eleverne). Du skal også have en Urkund konto til plagiat kontrol, og du skal have et uni-login, som du blandt andet skal bruge til Systime. Der skal tages billede til Lectio og til Outlook.

Som medarbejder får du udleveret en bærbar PC. Denne PC er skolens ejendom. Vi tilstræber, at alle medarbejder får eget skrivebord i meningsfyldte fællesskaber. Du vil blive tilbudt at komme med i vores kaffe/te ordning, personaleforeningen, kunstforeningen og gavekassen.