I uge 6 var al almindelig undervisning ryddet for både 1.g’erne og 2.g’erne på HHX og HTX. I stedet stod der SO på skemaet.

Det er forkortelsen for Studieområdet, som blev indført med den seneste gymnasiereform, og hvor alle elever skal have seks-syv SO-forløb i løbet af de tre år på gymnasiet – lige indtil det munder ud i SOP (en tværfaglig rapport med en mundtlig eksamen).

I SO i uge 6 havde eleverne forskellige fokuspunkter afhængigt af deres uddannelse. Du kan se det komplete overblik herunder:

HHX 1.g: Digitalisering og markedsanalyse

Her lavede eleverne en velkendt disciplin på HHX: markedsanalyser. De skulle helt konkret finde ud af: enten 1) om forbruget af snus er faldende eller stigende blandt unge i Holbæk eller 2) hvor mange der bruger online spiltjenester i samme segment.

HTX 1.g: FN’s verdensmål

Med afsæt i de globale verdensmål var to klasser på virksomhedsbesøg hos henholdsvis Frode Laursen og Jyderup Præstegård, mens den tredje klasse brugte Slotshaven Gymnasium som case. Eleverne stillede forslag til, hvordan virksomhederne kan arbejde aktivt med FN’s verdensmål – og forslagene inkluderede blandt andet affaldssortering og solceller. En repræsentant fra Frode Laursen var med til den afsluttende messe og fik nogle gode ideer med sig hjem.

HHX 2.g: Sprogfagene arbejdede sammen under titlen “Sprog, marked og kultur”

Opgaven var at sammensætte en måltidskasse, lave opskrifter, følgebreve og producere deres egen reklamefilm – alt sammen målrettet det britiske og det spansk/tyske marked. Fokus var på at være målrettet mod sin modtagergruppe samt at vise forståelse for kulturelle forskelle.

HTX 2.g: Fagene fysik, kemi og matematik arbejdede sammen om forløbet “Modeller”

Ugen startede med forsøg i laboratorierne og sluttede med rapportskrivning i grupper.

Generelt var det en uge, hvor eleverne kunne sætte deres faglighed i spil på nye måder – og på tværs af fag. Det var spændende og udbytterigt, og uden blev afsluttet med manér med messe i Nordsalen.