Vi ved ikke, hvornår der udskrives folketingsvalg i Danmark næste gang – men vi ved, at det bliver snart her i 2019. Inden sommerferien.

Vi ved også, at en stor del af Slotshavens elever – dem over 18 – har mulighed for at stemme, og vi ved med sikkerhed, at alle uanset alder bør interessere sig for de mange vigtige beslutninger, som politikkere skal træffe. Store som små har disse beslutninger nemlig også indflydelse på de unges hverdag.

Politkerne foran skaren af Slotshaven-elever.

Politiske perspektiver
For at klæde elever godt på til at sætte deres stemme var de første dag efter vinterferien til debatmøde af to omgange, da Laura Lindahl fra Liberal Alliance, Anne Valentina Berthelsen fra Socialistisk Folkeparti, Marcus Knuth fra Venstre samt Rasmus Nordqvist fra Alternativet debatterede inden for temaerne sundhed, kultur og uddannelsespolitik.

Stemningen var god blandt de fire folketingskandidater, mens de lystigt diskuterede emner og standpunkter – båd dem, hvor de er enige, og dem, som de har forskellige holdninger til.

Forebyggelse er afgørende
Sundhedsdebatten kom i høj grad til at handle om rygning, rygeforbud, afgifter på cigaretter og forbyggende indsatser i forhold til at forhindre, at flere unge begynder at ryge.

Kulturdebatten handlede blandt andet om tilskudsordninger og om nichesport, mens uddannelsesdebatten helt naturligt fyldte en del, og det var også til dette tema, at rigtig mange af eleverne havde konkrete spørgsmål til folketingskandidaterne.

Her var den nye fraværsregistrering blandt andet til debat såvel som karakterer i uddannelsessystemet og særlige støtteordninger til udsatte unge, og undervejs kom partiernes forskellige skattepolitiske holdninger i den sammenhæng til syne.

Hvem vil du stemme på?
Det var altså to interessante debatrunder, som begge blev afsluttet med spørgsmål til eleverne. Her skulle de blandt andet tilkendegive, om de ville stemme til det kommende valg, om de vidste, hvad de ville stemme, og endelige om arrangementet ville havde betydning for, hvad de ville stemme, hvis der var valg i morgen. Eleverne svarede ja og nej ved henholdsvis at rejse sige eller blive siddende, og det var helt tydeligt, at Slotshavens elever er klar til at stemme, men også at arrangementet ville have stor betydning for deres valg.

Efter de to fællestimer med debat spiste elevrådets formandskab frokost med folketingskandidaterne, hvor de fik lejlighed til at fortsætte debatten.