På fredag 18. maj har 3.g’erne sidste skoledag. Det betyder, at skemaet ophører, og eleverne går over i eksamensperioden, hvor de læser, fordyber sig og forbereder deres mange eksamener. Og får helt styr på eksamensstoffet i de mange fag på henholdsvis HHX og HTX.

Det betyder også, at lærerne får lidt færre timer på skemaet, idet de kun underviser 1.g’erne og 2.g’erne, som har sidste skoledag lidt senere på året og nærmere sommerferien.

Den store bagedyst
Det helt store spørgsmål er så, hvad underviserne laver, alt imens eleverne læser til eksamen? Man kunne umiddelbart godt komme til at tro, at de straks farer i køkkenet for at bage alle opskrifterne fra ‘Den store bagedyst’, da mange elever på Slottet oplever at blive forkælet med hjemmebag året igennem. Og så kunne lærerne måske bruge tiden på at få det til at sidde lige i skabet.

Men det er dog ikke helt tilfældet, viste det sig, da vi spurgte tre undervisere om, hvad de arbejder med i perioden fra sidste skoledag og indtil deres sommerferie.


Fra venstre er det: Agnete, Lisbeth og Pernille.

– Jeg planlægger det næste skoleår sammen med kollegaer – med fokus på f.eks. tværfaglighed. Herefter begynder jeg også så småt at kigge på den kommende eksamen. Jeg har altid det fokus, at jeg gerne vil være på forkant med næste skoleår, og derfor bruger jeg også tid på at evaluere året, som er gået. ‘Hvad virkede, og hvad virkede ikke mht. undervisningen?’ Og så er der slutteligt også lidt almindelige oprydning, forklarer Pernille Molloy, som underviser i international økonomi, samfundsfag og psykologi.

Planlægger på livet løs
Lisbeth Kruse Hansen, underviser i matematik, og Agnete Wahl Nygaard, underviser i erhvervsret, er enige i, at tiden skal bruges på planlægning og evaluering.

– Rigtig meget skal fysisk ryddes op. Når jeg skal ud og være censor, skal jeg læse den studieplan og de opgaver, jeg skal være censor på. Når jeg selv skal have elever op til en mundtlig eksamen, skal jeg skrive en studieplan, der dækker den undervisning og det pensum, min klasse har været igennem. Det sammen med alle spørgsmål skal sendes til censor, der også skal godkende det hele. Der går også tid med at evaluere på det år, der er gået. ‘Hvad er gået godt, og hvad kunne gå bedre?’ lyder det fra begge.

– Næste års plan skal også tænkes igennem, og nu hvor det hele er efter en gymnasiereform, skal man være særlig opmærksom på at få styr på opbygningen af det nye pensum og hele undervisningsstrukturen. Desuden skal samarbejder med kollegaer understøttes med møder og detaljeplanlægning, uddyber de.

Det er altså langt fra bagning af kager, underviserne bruger tiden på. Ligesom eleverne knokler de også forud for eksaminer og det nye skoleår.