Velkommen til Slotshaven Gymnasium

Velkommen til ”Slottet” – det moderne gymnasium

Slotshaven Gymnasium er et godt sted at være – og derfor et godt sted at lære. Vi tilbyder et inspirerende og inkluderende studiemiljø med faglige og sociale fællesskaber, hvor der er plads til den enkelte. Et læringsmiljø, der er kendetegnet af anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning samt en række samarbejdsrelationer, der rækker ud af huset. Vores undervisningen styrker elevernes motivation og engagement, og skaber samtidig forbindelse til nutidens samfund.
 
På Slotshaven Gymnasium er der fokus på, at alle vores elever opnår mest mulig læring. Da vi lærer bedst, når vi trives og evner vedholdenhed og fastholdelse, har vi også fokus på disse aspekter. Vi ønsker at skabe lyst til læring i inspirerende læringsfællesskaber præget af engagement, tryghed og gensidig respekt. At skabe lyst til læring betyder også, at den faglige undervisning ligeledes stimulerer elevernes nysgerrighed, kreativitet og livsglæde.
 
Slotshaven Gymnasium styrker elevernes udvikling af fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og deres almene dannelse i en læringsproces, hvor blikket er rettet mod elevernes fremtid og mulige karrierevalg. 
 
Har du interesse for HHX, HTX eller EUX – så har vi fantastiske faglige og sociale læringsfællesskaber på Slotshaven Gymnasium, som med åbne arme vil byde dig velkommen.

Det gode studiemiljø
Når du vælger et gymnasieforløb på Slotshaven Gymnasium udvikler du dig både fagligt, personligt og socialt. Vi ønsker at støtte din udvikling bedst muligt, så derfor forsøger vi i samarbejde med elevråd, festudvalg mfl. at skabe de bedste rammer for at du skal føle dig velkommen og som en del af Slotshaven.

Studiemiljøet er et vigtigt fundament for din faglige udvikling, men understøtter også din personlige og sociale udvikling. Vi prioriterer et miljø der er præget af tillid og dialog mellem alle skolens parter. Fester, fredagscaféer og studieture er vigtige for dig og dit gymnasieforløb – men vi har meget mere end det.

I din første uge på Slotshaven Gymnasium arrangerer vi en introtur for alle nye elever. Turen arrangeres af 2. års eleverne, og formålet er, at du skal blive en del af et gymnasie. På introturen lærer du de andre elever at kende, spiser, hygger og taler om, hvad det vil sige at gå på en gymnasial uddannelse.

Udover prioritering af studiemiljøet, afholdelse af studieture, fester og fredagscaféer afholder vi også idrætsdag, mødes til morgensamlinger, juleklipper, har fælles underholdning og arrangementer på tværs af klasserne, tager på virksomhedsbesøg, og hører foredrag.

Kort sagt: Du har rig mulighed for at få gode oplevelser, der udvikler dig personligt, socialt og fagligt.

Vi ses på Slottet


  stuidemiljo 001

studiemiljo 002

studiemiljo 004

Antimobbestrategi

Læs Slotshaven Gymnasiums antimobbestrategi her.