Biblioteket

På Slotshaven er biblioteket mere end bare udlån af bøger. Biblioteket har en afgørende opgave i forhold til at forme kompetente studerende, der kan navigere i det hav af information, som digitaliseringen gør til en del af alles hverdag.

Informationskompetencer er afgørende som privatperson, men også professionelt som en del af arbejdsmarkedet. Det er derudover en del af gymnasiernes almendannende ansvar, at eleverne klædes på til at blive kompetente borgere i informationssamfundet.

Informationskompetence i studieøjemed er først og fremmest informationssøgningkildekritik og håndtering af kilder i skriftligt arbejde. Det udmønter sig i praksis i, at de studerende skal kunne søge kvalificeret de rigtige steder - dvs. hæve sig over den tro, at Google er godt nok. De skal kunne tage stilling til, om en kilde er gavnlig eller skadelig at anvende i deres arbejde, og de skal kunne henvise til anvendt information på en videnskabelig korrekt og ensartet måde. Kompetencer, der desuden er afgørende for, at eleverne kan erklæres studieparate til en videregående uddannelse.

Biblioteket bemandes i form af en deltidsstilling og indtager en synlig rolle på Slotshaven Gymnasium.

Guides og tips

10 råd til den gode præsentation Guide til dowload af I-bøger
Kildekritik Guide til sidetal i I-bøger
Guide til korrekte kildehenvisinger  Guide til sidetal i Word
E-ressourcer til infosøgning  Printer på privat mac
Passport database Printer på privat pc
Office 365 på privat computer Sådan skal din henvisning se ud

 

 

Bibliotek 1