Modsat de seneste par års kritiske debatemner og syn på mangfoldighed blandt verdenssamfundene, har mangfoldighed vist sig at være en af de vigtige ingredienser på Slottets vækst og udvikling.   

Ser man nærmere på Slottets medarbejdersammensætning, har det nemlig vist sig, at respekt for forskellighed og respekt for fællesskabet hænger nøje sammen, og mangfoldighed er en styrke uden lige. Underviserstaben har rødder, der strækker sig til både syd, øst, vest og nord. Selvom respekt for forskellighed har været et meget omdiskuteret emne på politiske plan og efterhånden anses som en direkte modsætning til fællesskab, er det tydeligt på Slottet, at disse snarere er hinandens forudsætninger, som kommer både ledelsen, medarbejderne og eleverne til gode. 

Der ligger en stor værdi såvel som læring i forskellighed, der samler et fællesskab, hvis formål alene er at give eleverne de bedste faglige og menneskelige forudsætninger for deres videre færden.