Støtteforeningenen
Slotshaven Gymnasiums Venner

Støtteforeningen Slotshaven Gymnasiums Venner består af nuværende og tidligere elever, deres familier, ansatte på skolen, lokale ildsjæle samt andre der interesserer sig for Slottet.

Legat til studieturen i 2.g

Foreningens formål er at yde legater til 2.g studieturen og at yde skolen økonomisk hjælp hvor det offentlige ikke bidrager tilstrækkeligt.

Ansøgningsfristen for legater til studierejsen i 2.g er når man går i 1.g – september måned. Du søger ved at henvende dig til studievejledningen for en ansøgningsblanket.

Kontingent

Kontingent for medlemskab af Slotshaven Gymnasiums Venner for privatpersoner er kr. 250,- pr. år eller kr. 1.000, – for livsvarigt medlemskab. Indmeldelse sker ved at sende en mail til venner@slotshaven.dk med sine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.) og indbetale til Danske Bank: Reg. 9570 konto 13554900 eller MobilePay 752421. Sæt dit fulde navn på indbetalingen.

Lokale virksomheder, der ønsker at hjælpe unge i lokalområdet med legat kan vælge at donere med et halvt eller helt legat – henholdsvis kr. 2.250/4.500 på netbank Danske Bank: Reg. 9570 konto 13554900 eller MobilePay 752421 samt sende en mail til venner@slotshaven.dk med relevante kontaktoplysninger (kontaktperson, virksomhed, adresse, tlf.). Skriv virksomhedsnavn/kontaktperson på indbetalingen også. Så er man medlem for et år.

Hvert år mødes alle medlemmer og bidragsydere til et arrangement med smil og gode minder hvor vi også får mødt nogle af legatmodtagerne.

Vedtægter

Læs vedtægterne for støtteforeningen her.