Der blev arbejdet, debatteret og noteret i de sene eftermiddagstimer på Slottet 4. september. Og det var staben omkring skolen, der var samlet for at tænke strategiske tanker.

For eleverne sluttede dagen kl. 15:20, men for alle de ansatte ventede der således to timers strategiarbejde. Eftermiddagen var den anden strategidag, hvor den første blev afviklet umiddelbart inden sommerferien.

Formålet med de to strategidage har været at få medarbejdernes input til den nye overordnede strategi for hele EUC Nordvestsjælland – og dermed også for Slotshaven  Gymnasium.

Vigtigt med indflydelse
De mange ideer til fokusområder fra den første strategidag var inden dagens arrangement blevet organiseret i seks temaer – to under hver af de tre fællesråder: Vækst, udvikling og kvalitet. Der blev arbejdet med alt fra fastholdelse og det fysiske miljø til synet på læring, profilering og skolens identitet. Så de ansatte på Slottet kan være med til at sætte deres præg på udviklingen.

Selvom det var en lang arbejdsdag, var energien høj og ideerne mange. Der var en tydelig lyst til indflydelse. En indflydelse, som de ansatte også gennem trivselsmålingen Professionel Kapital angiver at have i forhold til egen arbejdssituation, hvor alle svarer, at de altid eller ofte har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver.

Samlet scorer Slotshaven 77,3 i indflydelse i arbejdet. Til sammenligning er skolers gennemsnitslige score på 70,5.

– Den indflydelse som medarbejderne har i forbindelse med strategidage er kun et element ud af mange, pointerer rektor Malene Grandjean og fortsætter:

– Jeg er sikker på, at følelsen af betydningsfuld indflydelse er summen af de mange relationelle og beslutningsmæssige elementer, der foregår hver eneste dag og som gennem handling støtter, at vi går mod samme mål.

Og når strategidagene er overstået, skal det fortsatte arbejde komme både ansatte og elever til gode.