Slotshaven Gymnasiums motto er: Vi skaber det sammen. Og vi mener det.
Vi stræber efter i fællesskab at skabe en kvalitetsbevidst hverdag, at sikre en række traditioner, et godt unge- og arbejdsmiljø og en ambitiøs nytænkning. Alt dette vil nemlig understøtte en konstant udvikling af et helt særligt gymnasium, som er det, vi sammen skaber i fællesskab.

Ønsker du at stå i spidsen for Slotshaven Gymnasium og have ansvaret for de ca. 650 elever på HHX og HTX, de ca. 65 ansatte samt ansvaret for, at trivsel, kvalitet, udvikling og drift går hånd-i-hånd, og at der skabes en klar struktur på hverdagen, så er det dig, vi leder efter som vores nye rektor.

Om dig:
Vi forventer, at du som rektor kan foretage både langsigtede og kortsigtede prioriteringer samt træffe de nødvendige pædagogiske og faglige beslutninger i samarbejde med medarbejderne. Vi forventer, at du har et indgående kendskab til gymnasiets hverdag, og at du har undervisningskompetence og undervisningserfaring fra gymnasiet – gerne fra HHX og HTX.

Da du får hovedansvaret for gymnasiets udvikling og drift, er det afgørende, at du har interesse for det pædagogiske felt, indsigt i de administrative opgaver og ansvarlighed i forhold til de økonomiske prioriteringer.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring, og at det falder dig naturligt at:

  • Udøve anerkendende og inkluderende ledelse bl.a. via tillid og empati
  • Skabe høj trivsel hos medarbejderne såvel som hos eleverne
  • Være en passioneret og engageret leder, der evner at motivere og inspirere til forandring og samtidigt formår at fastholde et overblik over de samlede visioner
  • Kommunikere klart, både mundtligt og skriftligt
  • Varetage den professionelle organisering af gymnasiet
  • Håndtere både udvikling og drift samt at skabe en veltilrettelagt hverdag med en klar struktur
  • Sikre et velfungerende samarbejde med den nuværende ledelse bestående af henholdsvis vicerektor og uddannelsesleder
  • Være gymnasiets ansigt udadtil, og sammen med det øvrige ledelsesteam sætter retning, struktur og rammer for en videreudvikling Slotshaven som et attraktivt HHX- og HTX-gymnasium
  • Slotshaven Gymnasium er med tætte samarbejdsrelationer en integreret del af det omgivende samfund. Det er derfor vigtigt, at du som rektor er god til at samarbejde med kommunens grundskoler, erhvervslivet, andre uddannelsesinstitutioner og de kommunale embedsmænd.

Brænder du for at være med til at skabe ambitiøse, spændende og mangfoldige arbejds- og læringsmiljøer, der får både kolleger og elever til at udvikle sig, så er det dig, vi har brug for som rektor på Slotshaven Gymnasium.

Slotshaven Gymnasium er en del af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser med syv uddannelsesinstitutioner i henholdsvis Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommune. Tre af disse er gymnasieinstitutioner, og der forventes et gunstigt tværgående samarbejde mellem Slotshaven og de øvrige to gymnasieafdelinger.

Løn og ansættelsesvilkår:
Den kommende rektor refererer til vicedirektøren.

Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår jævnfør bekendtgørelse nummer 101 af 1.2.2007 med tiltrædelse 1. august 2022 eller snarest herefter.

Rektorstillingen er indplaceret i lønramme 36 med mulighed for forhandling af tillæg.