Eleverne på Slottet har hele tiden gang i spændende og lærerige forløb og projekter. 1.års HTX eleverne har arbejdet med et produktudviklingsforløb i grundforløbet, som de er næsten færdige med. I hele forløbet har eleverne arbejdet i grupper, og dokumenteret deres arbejde med produktudvikling på lange procestapeter.

Derudover har eleverne i HTX3 arbejdet med peer feedback, hvor de læser og kommenterer hinandens procestapeter – det giver både læring at kommentere på de andres arbejde og modtage den konstruktive kritik fra klassekammeraterne.