Traditionen tro blev alle 1. års-eleverne i slutningen af september præsenteret for de forskellige studieretninger, som de skal til at vælge og begynde på efter efterårsferien.

To spændende første måneder
Det er kun to måneder, siden eleverne begyndte på Slottet, og de har mødt en række nye profilfag, som de ikke havde et kendskab til i forvejen. Det var derfor ikke et let valg, og tvivlen var let at aflæse hos langt de fleste elever, der både var nysgerrige og forvirrede omkring, hvad de enkelte studieretninger kan tilbyde på henholdsvis HHX og HTX.

Stande i Nordsalen
En underviser fra hver studieretning startede derfor med en kort præsentation af studieretningen. Herefter havde eleverne mulighed for at bevæge sig rundt mellem de opstillede stande og spørge nærmere ind til de enkelte studieretninger.

De respektive studieretninger havde derfor gjort noget ud af at pynte deres stande op og stillede også op med elevrepræsentanter fra de ældre klasser, som fortalte mere om indhold, fagkombinationer og forskellige aktiviteter på de enkelte studieretninger.

Selvom det for de fleste elever stadig er svært at tage en endelig beslutning omkring studieretning, er de forhåbentlig blevet en smule klogere på de enkelte studieretninger.