Inden eleverne på 3. år på HHX går i gang med den store opgave DIO, skal de lægge sig fast på et emne – og her får de blandt andet inspiration udefra. Senest med en politisk paneldebat med deltagere fra både Folketinget og lokalt:

  • Kaare Dybvad (Soc.)
  • Jeppe Jacobsen (DF)
  • Stén Knuth (V)
  • Eva Flyvholm (Enhedslisten)
  • Anne Grete Kamilles (Alternativet) + Bine

Ordstyrer og arrangør var vores egen Pernille Molloy, som underviser i Samfundsfag og International Økonom, og hun holdt godt hånd om debatten.

Temaet for debatten lå opad den forestående DIO og var derfor globalisering. Og nærmere: Hvad skaber den af henholdsvis muligheder og begrænsninger?

Eksempelvis: Ja eller nej til EU, arbejdskraftens fri bevægelighed, indvandring, flygtninge, nationalstat vs. globalisering, globaliseringens vindere og tabere, miljøudfordringer osv.

Fokus på bæredygtighed
Da debatten gik i gang, blev det hurtigt tydeligt, at bæredygtighed og miljø i den grad er i elevernes fokus, og der kom mange spændende vinkler på, hvilke udfordringer og prioriteter vi står overfor både nu og her og i fremtiden.

Migration, indvandring og integration blev også debatteret livligt, og afglobalisering og insourcing kom på tale i sammenligningen mellem Danmark og USA – nærmere bestemt Donald Trump.

Eleverne havde forberedt spørgsmål og deltog meget aktivt i debatten. Så aktivt endda, at eleverne fik mulighed for at tage en videre snak med gæsterne, selv efter den programsatte debat var slut.

Så godt som klar til DIO
Og lige netop det sammenholdt med den store inspiration til DIO-emner nød eleverne. Det afslørede snakken blandt dem efterfølgende.

– At man selv kan deltage i debatten er bare fedt – så det ikke ‘bare’ er et foredrag, man skal lytte til.

– Ja, det var super godt og fik én til at se tingene fra andre vinkler, end man normalt ville gøre.

– Det satte virkelig nogle tanker igang i forhold til at være kildekristisk, samtidig med at man skal vurdere de politiske holdninger på de artikler, man finder.

– Jeg synes, at debatter giver et bedre og bredere udgangspunkt, da man selv er tvunget til at tage stilling, og man kan komme med sine spørgsmål undervejs, hvilket også vil sige, at hvis du undervejs undrer dig over noget, kan du få svar.

– Jeg synes, at de diskuterede og snakkede om mange af de emner, som jeg selv havde overvejet til DIO, og det gav mig nogle flere syn på det.

DIO er en af de to store opgaver på 3. år og er afslutningen på Studieområdet – og fungerer som et temaforløb over en ugerække.