I forbindelse med undervisningen i international økonomi var 2.b og 2.e på besøg hos Danmarks Statistik i København. Besøget er særlig oplagt for de 2 hhx-klasser, da eleverne i de økonomiske fag skal indsamle data, som de skal analysere, for at løse en problemstilling.

Under besøget hørte eleverne et spændende oplæg om, hvordan Danmarks Statisk indsamler og behandler data. Udover dette fik eleverne også en masse tips og tricks til hvordan de kan søge optimale og brugbare informationer til deres opgaver, så de kan blive endnu mere skrappe til det, end de i forvejen er.

Den nye viden som eleverne fik under oplægget, fik de hurtigt mulighed for at bruge, da eleverne skulle løse opgaver, hvor de skulle bruge informationssøgning. Derudover skulle eleverne også komme med bud på forskellige nøgletal om Danmark. Det var eleverne faktisk temmelig gode til.

Efter besøget stod den på hygge og socialt samvær.