I øjeblikket er vores 3.g’ere på HHX i gang med at vælge emne til deres studieområdeprojekt (SOP). For at spore sig nærmere et emne har de haft vejledning med deres undervisere, men flere elever er allerede langt i processen.

Tyrkiets økonomiske situation

Sebastian Elmhauge Petersen fra 3d, som går på studieretningen International Business, fortæller blandt andet:

– Jeg har valgt fagene International Økonomi og Samfundsfag til min SOP. Fagene spiller godt sammen i sig selv, og med denne fagkombination kan man kombinere den politiske scene med det økonomiske i et land, hvilket for mig lyder spændende. Af emne har jeg valgt et overordnet emne, som hedder Tyrkiets økonomiske situation og deres politiske scene. Nærmere afgrænset vil jeg arbejde med hyperinflationen, de høje renter og valutausikkerheden Tyrkiet oplever, pga. Erdogans beslutninger. Emnet er et meget afgrænset emne, men stadig med meget fylde på, samt det har meget aktualitet, da det er ting, der sker lige nu.

Det danske marked for el- og hybridbiler

Marc Vinther-Madsen fra 3b, som går på studieretningen Finans, har også sporet sig ind på et emne:

– Jeg har valgt at skrive i fagkombinationen Afsætning A og Samfundsfag B, da jeg finder det muligt at skrive om et interessant og aktuelt emne, hvor begge fag supplerer hinanden godt. Derfor har jeg valgt at skrive om det danske marked for el- og hybridbiler. Da det er markedet, som er i udvikling, bl.a. fordi flere forbrugere begynder at blive mere miljøbevidste. Udover det, kan jeg med emnet også undersøge, hvilke problemstillinger der er forbundet med det at køre mere grønt. For skåner det overhovedet miljøet at køre på el, fremfor benzin eller diesel? Det har været vigtig for mig at vælge et emne, som jeg personligt finder interessant, fordi det gør skriveprocessen lettere, at det er et emne, der vækker ens nysgerrighed.

Mødrehjælpens branding strategi

Slutteligt fortæller Sille Emilia Froggaard fra 3b, som går på studieretningen Finans:

– Emnet må ikke være for bredt men heller ikke for snævert. Personligt synes jeg, at det har været svært at finde en balance. Jeg har derfor snakket en del med min farbror, som tidligere har undervist og derfor kender til faget afsætning, hvilket jeg har valgt. Jeg synes, at faget afsætning er et spændende fag ,som tillader en at tænke kreativt, og samtidig er der plads til at udfolde sig i mange forskellige retninger. Mit andet fag jeg har valgt er psykologi. Jeg synes nemlig, at fagene afsætning og psykologi kan komplimentere hinanden virkelig godt. Jeg har valgt at skrive om Mødrehjælpens branding strategi, fordi jeg synes, at det lød anderledes, og fordi jeg ikke kendte til dem, før jeg begyndte at undersøge mulige emner. Jeg tænker, at der måske er mange, som ikke rigtig kender til dem, og hvilken forskel de egentlig gør for mange mennesker. Derfor har jeg valgt, at det skulle være mit fokus i min SOP-opgave.

Underviserne glæder sig til at læse elevernes projekter. Vi ønsker dem alt held og lykke med deres opgaver.