Loading...

Ledelse og administration

//Ledelse og administration
Ledelse og administration 2019-11-14T12:45:39+00:00

Kontaktoplysninger

Ledelse Titel Mail Tlf.
Katrine Juul Rektor kaju@slotshaven.dk 20 75 56 71
Vakant Vicerektor
Helle Birch Pædagogisk leder hbi@slotshaven.dk 29 26 22 11
Administration Titel Mail Tlf.
Joan Vingum Uddannelsessekretær jvi@slotshaven.dk  72 29 02 10
Søren Duelund Frederiksen Uddannelsessekretær sdf@slotshaven.dk  72 29 02 11
Teknisk Personale Titel Mail Tlf.
Anders Oehlenschlæger IT medarbejder ano@eucnvs.dk 72 29 01 41
Jesper Tougaard Pedel jeto@slotshaven.dk 72 29 02 20

Ledelsens funktioner

 • Ansættelser

 • Eksternt samarbejde med virksomheder, skoler og kommuner

 • Elevrådet

 • Forældresamarbejde

 • Fravær og fastholdelse

 • Introforløb, overnatning og tutorer

 • Klager

 • Klasseteams og faggruppeteams

 • Kontakt til rengøring, kantine og pedel

 • Kvalitetssikring: APV og trivselsmålinger

 • MUS og GRUS

 • Personaleansvar, personalemøder og personalearrangementer

 • PR, nyheder, FB, hjemmeside, messer, åbent hus og orienteringsaftener

 • Pædagogikum – herunder vejledertildeling

 • Strategier og handleplaner

 • Valgfag for folkeskolen, Kommunal Digitaliseringsdag

 • Økonomi og budget

 • Brobygning

 • Eksamen, termins- og årsprøver samt censur

 • Ekskursioner

 • Fordeling af fag, valgfag og studieretninger

 • Indberetninger

 • IT, projektorer, printere og lyd

 • Karaktergivning

 • LAN-afholdelse

 • Skema/Lectio

 • Studierejser

 • Tidsregistrering og modulregnskab

 • Udlån af lokaler

 • Værkstedskoordinator

 • Ansvarlig for særlige arrangementer: LAN, fest, Slotscafé, fredagsbar, Galla og Dimission

 • Bibliotek og bogindkøb

 • DHO og SRO – skriftlige tværfaglige opgaver

 • Elevportalen og Personaleportal

 • Fredagsbarer

 • Gallafest

 • Pædagogisk og didaktisk sparring, herunder karaktergivning.

 • Slotscafé

 • Store skriftlige opgaver (DIO, SRP/SOP)

 • Studieområdet (SO) – herunder DHO og SRO

 • Studieretningsteams

 • Særlig elevpulje – herunder Lektiecafé, Studieteknik og Talent