Mat-Fys

Studieretningsfag
Matematik A, Fysik A

Mat-Fys er for dig, der vil undersøge, hvordan verden hænger sammen, virker og påvirkes. Det kunne være som ingeniør, læge, astrofysiker eller forsker. Matematik og Fysik, samt det helt særlige samspil der opstår herimellem, styrker kompetencer som logisk tænkning, abstraktion og argumentation. Det vil du også få stor glæde af i alle øvrige fag, herunder teknologi og teknikfag samt de anbefalede valgfag. I laboratorierne bygges der bro mellem teori og praksis: Her vil du igennem talrige forsøg og intensive eksperimenter blive udfordret til det yderste. Belønningen herfor er en dybere forståelse og en bredere kunnen. Arbejdsform, metode og sprog er alle båret af den naturvidenskabelige tankegang og baserer sig i vid udstrækning på udstrakt brug af symboler, matematiske modeller, observationer og eksperimenter.

Anbefalede valgfag/løft
Kemi A, Biologi B, Engelsk A, Filosofi C

Kom-Des

Studieretningsfag
Kommunikation/IT A, Design B

Denne studieretning er for dig, som vil arbejde med kommunikation, grafiske værktøjer og produktdesign. I Kommunikation/IT lærer du at forstå den digitale virkelighed, formidle dit budskab, og omsætte den gode idé til en brugbar løsning, fx i form af målrettede kampagner og reklamer. I Design lærer du at arbejde med designprocesser, hvor du forholder dig til samspillet mellem æstetik og funktion, og hvor du udvikler og formgiver dine egne fysiske designprodukter ved hjælp af målfaste tegninger og rumlige modeller. Du får bl.a. viden om spændende emner som danskernes mediebrug, storytelling og arkitektur, samt kompetencer i grafisk design, webdesign og prototyping. Din målgruppe står altid centralt. Du kan enten vælge at løfte et fag, du har i forvejen, eller vælge nye fag. Studietur i 2.g.

Anbefalede valgfag/løft
Engelsk A, Samfundsfag B, Innovation C, Kulturforståelse C og Programmering C

 

Pro-Kom

Studieretningsfag
Kommunikation/IT A, Programmering B

Elsker du at være kreativ, løse problemer og at skabe produkter, som tager udgangspunkt i mennesker? Så er Pro-Kom noget for dig! Du kommer til at arbejde fra ide til produkt, med en god blanding af praktik og teori. I Kommunikation/IT lærer du at forstå den digitale virkelighed, formidle dit budskab, og omsætte den gode idé til en brugbar løsning, mens du i Programmering tager skridtet fra bruger til producent og bringer ideen til live. Du får kompetencer i emner som grafisk design og datadrevet kommunikation, som du kan anvende når du laver målrettede kampagner eller skaber funktionelle, interaktive medieoplevelser. Din målgruppe står altid centralt. Mulighederne er mange, og du kan målrette dit studie efter egne interesser ved enten at opgradere et fag, du har i forvejen, eller vælge et nyt.

Anbefalede valgfag/løft 
Matematik A, Innovation C, Psykologi C, Kulturforståelse C, Samfundsfag B

Mat-Biotek

Studieretningsfag
Matematik A, Bioteknologi A

Studieretningen er for dig, der er interesseret i sundhed og miljø og gerne vil arbejde med mennesker og for en bedre verden. Studieretningen giver adgang til næsten alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik. Vil du gerne være læge, dyrlæge, biolog, biokemiker, miljøingeniør, forsker eller arbejde inden for miljø eller sundhed er studieretningen oplagt til dig.

Med studieretningsfagene matematik A og Bioteknologi A får du trænet din analytiske sans, og fagene hjælper dig til at forstå komplekse sammenhænge. Studieretningen er for dig, der elsker naturfag og matematik og søger en dybere forklaring på naturvidenskabelige og biologiske problemstillinger.

I studieretningen arbejder du med intensive eksperimenter i laboratorierne, hvor du bliver udfordret og må tænke både logisk, abstrakt og kreativt, når du kombinerer teorien med de praktiske forsøg. Vi beskæftiger os med mikrobiologi, gensplejsning, stamceller, fysiologi, evolution, DNA analyser og meget mere. Du bruger din viden til at designe forsøg og undersøge sammenhænge, som giver dybere indsigt i f.eks. fysiologiske og miljømæssige sammenhænge.

Anbefalede valgfag/løft
Samfundsfag B, Kemi A, Psykologi C