Dit gymnasieforløb på HTX

Dine tre år på Slotshaven Gymnasium er opdelt i et grundforløb og et studieretningsforløb.

Grundforløbet er de første tre måneder af dit gymnasieforløb. Her har du, udover almene fag, grundforløbsfagene Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og Produktudvikling (PU).

Du vil i dit gymnasieforløb følge både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Du sætter selv dit personlige præg på din uddannelse og dine fremtidsmuligheder ved dit valg af studieretning og valgfag. Læs mere om fag her.

Dit valg af studieretning har betydning for, hvilke valgfag du kan vælge – hvis du er i tvivl om hvordan, kan du tale med en studievejleder.

Sideløbende med undervisningen i de enkelte fag har du en række flerfaglige forløb kaldet studieområdet.

Studieområdet er en del af både grundforløbet og studieretningsforløbet, som dels giver dig et solidt fundament for valg af studieretning og dels er med til at tone og profilere dit gymnasieforløb.

Oversigt over fag på HTX