Fire forskellige slags fag

Dit samlede gymnasieforløb består af grundforløbsfag, studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag.

De første tre måneder hedder grundforløb. Her har du almen fagene dansk, matematik, samfundsfag og engelsk, og følgende grundforløbsfag:

  • Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
  • Produktudvikling (PU)

Derudover kan du også have andre typiske HTX-fag.

Når du vælger studieretning, vælger du samtidig dine to studieretningsfag. Herunder kan du se hvilke studieretningsfag, der hører til hvilken studieretning på HTX.

Mat-Fys: Matematik A, Fysik A
Kom-Des: Kommunikation/IT A, Design B
Pro-Kom: Kommunikation/IT A, Programmering B
Mat-Biotek: Matematik A, Bioteknologi A

På HTX skal du have følgende obligatoriske fag:
Dansk A
Teknik A*
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Biologi C
Informatik C**
Samfundsfag C
Idehistorie B

* I 3.g skal du vælge mellem tre forskellige teknikfag:
Byggeri og Energi
Digitalt design og udvikling
Proces, Levnedsmiddel og Sundhed

** Undtagen studieretningerne KomDes og Pro-Kom som har Komm/IT i stedet for Informatik C.

På HTX skal du have et til tre valgfag. Et valgfag kan være et nyt fag på C-niveau eller et løft af et fag, du allerede har, så du har dette på et højere niveau. Du kan fx løfte engelsk B til engelsk A. Vi udbyder en række valgfag og løft, men kan ikke garantere, at alle oprettes, da dette afhænger af elevernes tilmeldinger til de enkelte fag.

Valgfag på C-niveau

Astronomi C
Innovation C
Kulturforståelse C
Musik C
Psykologi C
Psykologi B
Tysk C
Filosofi C
Finansiering C
idræt C

Følgende løft udbydes

Samfundsfag B
Psykologi B
Fysik A
Kemi A
Bioteknologi A
Matematik A
Engelsk A
Teknologi A