Efterspurgte kompetencer – klædt på til fremtiden

HTX på Slotshaven Gymnasium er en oplagt mulighed for dig, der elsker naturvidenskab, teknologi, har en kreativ skabertrang og kan lide at se teorier afprøvet i virkeligheden.

Projektarbejde, eksperimenter og forsøg er derfor vigtige elementer. Profilfagene på HTX er teknologi, teknik, matematik, fysik og kemi/bioteknologi.

HTX er desuden almen dannende, og du har fag som dansk, engelsk og samfundsfag. Det er en studentereksamen med en række helt nye spændende profilfag, der sammen med studiets øvrige fag som biologi, sprog og it klæder dig godt på til videregående uddannelse og til fremtiden.

HTX på Slotshaven Gymnasium er en del af et inspirerende og inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til den enkelte. Et læringsmiljø, der er kendetegnet ved anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning samt en række samarbejdsrelationer med virksomheder. Netværk, du kan få glæde af resten af dit liv.

På Slotshaven Gymnasium hænger læring og trivsel sammen. Derfor er der fokus på engagement, tryghed og gensidig respekt. Har du interesse for HTX – så har vi fantastiske faglige og sociale læringsfællesskaber på Slotshaven Gymnasium, som vil byde dig velkommen med åbne arme.

Da htx kun har to studieretningsfag, har du rigtige gode muligheder for at tone din egen htx via valgfag. Vi tilbyder bl.a. følgende valgfag: Psykologi, idræt, design, informatik, biologi, programmering og innovation. Derudover kan du hæve niveauerne på de fag, du allerede har. Du kan eksempelvis hæve kemi til A-niveau, engelsk til A-niveau og samfundsfag til B-niveau.

Undervisningen på HTX

Undervisningen på HTX er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være klasseundervisning, som du kender den. Men undervisningen i fx teknologi og teknikfag er primært gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større projekter. I fx fysik og bioteknologi er eksperimenter og forsøg en naturlig del af undervisningen. På Slotshaven Gymnasium har vi professionelle laboratorier og værksteder, hvor du kan omsætte teori til virkelighed. En stor del af undervisningen er it-baseret, og der er trådløst netværk overalt på skolen.

Projekterne tager udgangspunkt i virkeligheden. Derfor kommer du ofte til at arbejde med spørgsmål, som du måske ikke ville have tænkt over, hvis opgaven var ren teori. Det kan fx være, du må overveje, om der overhovedet er en målgruppe til dit produkt, eller hvor meget det koster, ligesom du måske skal prøve dele af produktet af i laboratoriet eller på værkstedet. Du arbejder både teoretisk og praktisk med projekterne. Projektarbejdsformen ligner den, du senere vil opleve på de videregående uddannelser. Projekterne løser du i samarbejde med andre, og du arbejder ofte på tværs af forskellige fag.

På Slotshaven Gymnasium er det flerfaglige samarbejde et af fokusområderne. Som elev udfordres du hele tiden til at tænke nyt og anderledes. Samtidig arbejder du med flere forskellige fags perspektiv på problemstillingerne. Mange af timerne er samlet i temaer, hvilket giver mulighed for at bruge alle sanser – både hovedet og hænderne, fantasien og forstanden.