Finans

Studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A

Interesserer du dig for økonomiske, matematiske og finansielle problemstillinger og vil du vide, hvordan virksomheder drives, så skal du vælge studieretningen Finans. Virksomhedsbesøg er en naturlig del af undervisningen, og du vil arbejde med emner som økonomistyring, finansiering og investering. Med afsæt i kernefagene Virksomhedsøkonomi og Afsætning, udarbejder du virksomheds-, markeds- og regnskabsanalyse med fokus på både den lokale, den internationale og den globale virksomhed. Dette perspektiv er også afsæt for studierejsen i 2.g, som går til enten en europæisk storby eller USA.

Anbefalede valgfag/løft
Matematik A, Samfundsfag B, Idræt C, Finansiering C, Organisation C

Innovation

Studieretningsfag
Afsætning A, Innovation B

Innovation er for dig, der kan lide at få nye idéer og følge dem til dørs. I Innovation får du nemlig rig lejlighed til at afprøve idéer, udvikle dem i samarbejde med dine undervisere og få dem bedømt af ledere fra det danske erhvervsliv. Du vil også få mulighed for at deltage i en række nationale og internationale innovationskonkurrencer og kurser. Derudover skal du lære en masse om, hvordan man driver virksomhed, og hvordan man klarer sig i konkurrencen med andre virksomheder. Du får nye vinkler og perspektiver på det at arbejde med iværksætteri og innovation.

Anbefalede valgfag/løft
Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Organisation C, Markedskommunikation C, Finansiering C

Global økonomi

Studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A

Studieretningen er for dig, der interesserer sig for den globale økonomis påvirkning af den verden vi alle skal leve i.

Du vil bl.a lære om hvordan nationale og internationale politiske beslutninger påvirker klimaet og befolkningens vilkår på nationalt og globalt plan.

Der vil ligeledes være fokus på hvordan virksomheder og offentlige institutioner arbejder med FN`s verdensmål, og hvilken betydning de har for at sikre en bæredygtig fremtid.

Du kommer til at arbejde med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen, herunder CSR, cirkulær økonomi, grønne investeringsstrategier og mange andre vinkler

PÅ studeiretningen er der virksomhedsbesøg i Malmö og København, og i 2g er der en studietur til en europæisk storby.

Hvis du ønsker at blive klogere på samfundet omkring dig, og ser dig selv uddanne dig videre inden for områder som samfund, bæredygtighed etc., så er studieretningen ”Global økonomi” den rigtige for dig.

Anbefalede valgfag/Løft
Samfundsfag B, Markedskommunikation C, Finansiering C, Kulturforståelse C/B.

International Business

Studieretningsfag
International økonomi A, Afsætning A

International business er for dig, der gerne vil opleve og udforske verden. Du kommer på denne studieretning til at beskæftige dig med handel, økonomi og kultur i et globalt perspektiv. Med handel i fokus hjælper dine fag dig med at kunne kommunikere og samarbejde med mennesker i hele verden. International Business er på studierejse hvert år: Første år til et af Danmarks nabolande med fokus på handel, andet år til et sydeuropæisk land med fokus på sprog og kultur og tredje år til Kina eller et andet land uden for Europa med et kombineret fokus. Den samlede pris for alle tre rejser er 25.000 kr.

Anbefalede valgfag/løft
Kulturforståelse C/B, Psykologi C/B, Finansiering C, Tysk A, Markedskommunikation C