Tæt på erhvervslivet – tæt på din fremtid

HHX på Slotshaven Gymnasium er en oplagt mulighed for dig, som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

De særlige profilfag er blandt andet afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi, sprog og kulturforståelse.

HHX er desuden alment dannende, og du har fag som dansk, engelsk og samfundsfag. Det er en studentereksamen med en række helt nye spændende profilfag, der ruster dig godt til både videregående uddannelse og start af egen virksomhed.

HHX på Slotshaven Gymnasium er en del af et inspirerende og inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til den enkelte. Et læringsmiljø, der er kendetegnet ved anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning samt en række samarbejdsrelationer med virksomheder – netværk du kan få glæde af resten af dit liv.

På Slotshaven Gymnasium hænger læring og trivsel sammen. Derfor er der fokus på engagement, tryghed og gensidig respekt. Har du interesse for HHX, så har vi fantastiske faglige og sociale læringsfællesskaber på Slotshaven Gymnasium, som med åbne arme vil byde dig velkommen.

Da HHX kun har to studieretningsfag, har du rigtig gode muligheder for at tone din egen HHX via valgfag. Vi tilbyder bl.a. følgende valgfag: Innovation, psykologi, idræt, design, kulturforståelse, markedskommunikation og finansiering. Derudover kan du hæve niveauerne på de fag, du allerede har. Du kan eksempelvis hæve matematik til A-niveau og samfundsfag til B-niveau.

Undervisningen på HHX

Undervisningen på HHX er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

HHX-uddannelsen på Slotshaven Gymnasium er tilrettelagt, så du gennem alle tre år møder nye og varierede måder at lære på. Du vil møde arbejdsformer, der gør dig bedre til at arbejde selvstændigt. Vi lægger vægt på både det teoretiske og praktiske, så du i mange af dine fag vil arbejde med cases, der tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger og virksomheder. Vi har tæt kontakt til det lokale erhvervsliv – dermed får du som elev nogle af de kompetencer, som det moderne erhvervsliv efterspørger.

På Slotshaven Gymnasium har vi fokus på innovation. Vi udfordrer gerne både os selv og dig som elev til at tænke i nye baner. Ved at dyrke evnen til at tænke innovativt kvalificeres du til det moderne arbejdsmarked, hvor originale idéer og det at tænke nyt er meget efterspurgt. På Slotshaven Gymnasium har vi også fokus på internationale forhold. Vores internationale fokus gør samtidig, at du er rustet til en karriere i såvel Danmark som udlandet. Under din uddannelse på hhx kommer du også i berøring med det internationale arbejdsmarked og internationale studiemiljøer. Dette sker bl.a. gennem studieture.