Elevrådet på Slottet består af 2 elever fra hver klasse. Elevrådet har netop valgt formandskabet, og formandskabet har selv konstitueret sig.

Formandsket består af:

  • Danni, 2s, formand
  • Zilas, 2d, Næstformand
  • Tobias, 3e, medlem af EUCNVS’s bestyrelse
  • Nicklas, htx2, referent
  • Albertine, 3s, dirigent
  • Alex, htx1

Formandskabet præsenterer sig på skolemødet d. 30/9.