Der bliver ofte talt meget om, hvad et godt studiemiljø egentligt er. Og er det overhovedet vigtigt, eller er det nok, at blot fagligheden er i orden?

Slotshaven Gymnasium har fået nye studiemøbler løbende, og i dag fredag 3. november 2017 sidder der fire unge mænd – Anders, Anders, Jeppe og Mikkel – godt placeret i et af møblerne. Og de  arbejder seriøst med deres oplæg til engelsk.

Som det ses på billederne, er eleverne en del af det omkringliggende studiemiljø, samtidig med de er afskærmet og kan fokusere på i dette tilfældet oplægget til engelsk. Det er et helt nyt tiltag i kantinen, at eleverne kan ‘sidde i et lille rum i et stort rum’, og eleverne ser allerede ud til at nyde det.

Den nye ‘kasse’ er et af mange eksempler på, at læring på Slottet ikke kun foregår i klasselokalerne. Tidligere i år lancerede vi således en bålhytte til udendørs undervisning, og vi er konstant på jagt efter at skabe det bedst mulige studiemiljø for vores elever.