Velkommen som underviser på Slotshaven Gymnasium!

Slotshaven Gymnasium ligger få minutters gang fra Holbæk Station. Vi glæder os altid til at byde nye kollegaer velkommen til et særligt kollegialt fællesskab, hvor vi både arbejder sammen om det faglige og om eleverne, og hygger os i hinandens selskab, blandt andet når vi afslutter skoleåret med en festlig sommerferiefrokost.

Som ny underviser får du tildelt en mentor i hvert fag. Mentoren vil hjælpe dig med de praktiske ting vedrørende din undervisning, og det at være underviser på Slotshaven Gymnasium. Du får dit eget skrivebord i et forberedelseslokale, sammen med din mentor og 8-10 andre kolleger.

Som ny underviser inviteres du desuden til en stribe møder kaldet “Ny på Slottet”. Her får du mulighed for at lære de andre nye at kende, høre om stort og småt ift. dagligdagen, stille spørgsmål til ledelsen og til “gamle” medarbejdere, blive indført i Lectio, vores kommunikationssystem, og meget mere.

Endelig får du mulighed for at deltage i anden undervisning og herigennem få pædagogisk og didaktisk supervision af vores supervisionsteam.

Du får udleveret en bærbar PC, og vil blive tilbudt at komme med i vores kaffe/te ordning, personaleforeningen, kunstforeningen og gavekassen.

Arbejdstid

Fuldtidsansatte har en brutto-årsnorm på 1924 timer. Time/fagfordeling laves med udgangspunkt i undervisernes ønsker, men vi kan ikke garantere at alle ønsker opfyldes. Inden sommerferien vil du kunne se din årsopgørelse på lectio, hvoraf det fremgår, hvor mange timer du estimeres at skulle bruge på de forskellige arbejdsopgaver. Du skal være til stede til undervisning og de møder og arrangementer, du indkaldes til. Derudover er der ikke tilstedeværelsespligt.

Du registrerer selv din arbejdstid i Lectio. Du har løbende samtaler med ledelsen om mængden af arbejdsopgaver. Betingelsen for at få godkendt merarbejde til udbetaling er, at det er pålagt eller godkendt af ledelsen.

Slotshaven er en del af Nordvestsjællands Erhvervsuddannelser og Gymnasier, og lønsedler kommer herfra.

Samarbejde på Slottet

Vi har fælles personalemøde 2-3 gange årligt. Pædagogisk Råd er for dem, der vil være med til at diskutere de store linjer, mens vi jævnligt inviterer til frivillige møder om konkrete emner, udviklingsområder og problemstillinger. Derudover indgår du i en række samarbejdsrelationer omkring faggrupper, klasser og tværfaglige projekter.