I 11 år har Brian Juul arbejdet på Slotshaven Gymnasium som underviser i filosofi, idehistorie og samfundsfag. Men fra dags dato er Brian udnævnt som ny rektor for Slotshaven Gymnasium.

Selv om 3.g eleverne har fået huer på og resten af gymnasiet holder velfortjent sommerferie, er der i disse dage aktivitet på Slotshaven Gymnasium, hvor 43-årige Brian Juul ér startet i sit nye job som rektor.

For Brian har det stor betydning, at alt på gymnasiet er klar til august, når medarbejdere og elever kommer tilbage fra ferie. Han glæder sig til sit nye job og kan ikke vente med at gå i gang:

”Jeg brænder for den her skole og jeg glæder mig helt vildt til de nye opgaver, der venter mig. Jeg er faktisk allerede gået i gang med at planlægge møder med undervisere og elever. Der er en masse viden jeg skal have indhentet om gymnasiet, inden medarbejderne er tilbage fra ferien”.

Brian ved allerede meget om Slotshaven Gymnasium, da han har været ansat som underviser i 11 år. Det er derfor et velkendt ansigt, der møder mange af medarbejderne og eleverne, når hverdagen igen starter på gymnasiet.

Men selvom Brian er et velkendt ansigt, så kommer der til at ske nogle ændringer, når det nye skoleår begynder:

”Jeg vil gerne drive skolen med en større kontinuitet og med lidt mere mening i hverdagen både for elever og medarbejdere. Vi har som skole et rigtig godt produkt og en god undervisning og nogle dygtige elever, der både udmærker sig i den almindelige undervisning og i f.eks. erhvervscases og til Science Cup. Her er Slotshaven ofte i de landsdækkende finaler med elevernes handlings- og produktforslag til virksomheder og relevante samfundsmæssige problemstillinger.

Mens Brian står i biologilaboratoriet, fortæller han konkret om de fire elever, der sidste skoleår var i København og præsentere deres arbejde:

“Slotshaven er et gymnasie, hvor underviserne er dygtige til at inddrage konkrete problemstillinger. Sidste skoleår var fire elever f.eks. til finalen i København og præsentere deres ide om bionedbrydeligt bestik som en del af Science Cup. Den ide startede med en biograftur og et dårligt papsugerør. Er det ikke fantastisk, at det kan blive til undervisning? Den slags ting skal vi fortsætte med. Men jeg kommer til at arbejde med fællesskabet. Vi skal have en skole, hvor den enkelte elev og medarbejder får lov til at give den gas, men for at dette kan ske, skal vi styrke klassefællesskabet. Så jeg kommer til at arbejde ihærdigt for, at man kan mærke et stærkere fællesskab på tværs”.

Det er dog ikke kun på selve gymnasiet, der kommer til at ske ændringer efter sommerferien:

”Min store ambition er også, at Slotshaven Gymnasium skal stå stærkere i lokalområdet for at træne elevernes fornemmelse for fællesskabet. Vi skal arbejde endnu stærkere sammen med Holbæk Kommune, så gymnasiet i fremtiden kan hjælpe kommunen i forhold til nogle af dens udfordringer. Her kunne vores elever f.eks. også produktudvikle”.

Selvom Brian glæder sig til de mange nye udfordringer, kommer han også til at savne den nære kontakt til dem, det hele i bund og grund handler om – nemlig eleverne.

Det kommer også til at afspejle sig i hans ledelsesmåde, da hans ønske er at være mere synlig i hverdagen og møde eleverne, lige præcis dér hvor de er:

”Jeg har altid sagt, at det bedste ved mit underviserjob var relationen til eleven. Når man stod i klasserummet og snakkede med nogen og følte den energi og de spørgsmål, der var i rummet, så kunne man ikke tænke på andre ting. Det kommer jeg til at savne helt vildt.
Til gengæld kommer jeg til at være den type leder, der er synlig på skolen. Mange af mine ledere har sagt, at deres dør står åben hvis man ville dem noget, min dør er også åben, men jeg kommer til hele tiden at gå ud ad døren, fordi jeg ikke kan lade være og fordi at eleverne ”er” Slotshaven”,
afslutter Brian Juul.

Vil du vide mere kan du kontakte:

Malene Grandjean
Vicedirektør i Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
mag@eucnvs.dk
+45 20 75 56 69

Brian Juul
Rektor på Slotshaven Gymnasium
bju@slotshaven.dk
+ 45 21 38 49 71