Med huen fra hhx eller htx bliver du klar til fremtiden!

  • Vil du have en gymnasieuddannelse, der har fokus på efterspurgte kompetencer?

  • Vil du have spændende fag, som klæder dig på til fremtiden?

  • Vil du være en del af et inspirerende og inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til den enkelte?

Så er vi det helt rigtige gymnasievalg for dig.

Vi er det moderne gymnasium, hvor du præsenteres for fag og arbejdsformer, som du kan bruge i erhvervslivet og på de videregående uddannelser. Vi arbejder virkelighedsnært og har fokus på, at læring skal være anvendelsesorienteret. Hos os samarbejder du i stor udstrækning med erhvervslivet. Et netværk, du kan bruge resten af livet. Slotshaven Gymnasium styrker udviklingen af fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og din almene dannelse i en læringsproces, hvor blikket er rettet mod din fremtid og dit karrierevalg.

Vi har fokus på, at du opnår mest mulig læring. Vores kompetente undervisere er eksperter i at løfte eleverne fagligt såvel som socialt.

Vi har et fantastisk studiemiljø, som giver dig lyst til læring. Vi har festerne, du ikke vil hjem fra. Fredagsbaren, hvor du hænger ud med studiekammeraterne. Studieturene, hvor du får en på opleveren, når undervisningen rykker ud af lokalet. TalentSPOT, hvor du kan udfolde dit talent. Innovationscamps, hvor du udvikler ideer og produkter – og ikke mindst elever og lærere, der inviterer dig ind i et innovativt og levende studiemiljø.

Vi er det digitale gymnasium

Som gymnasieelev på Slotshaven skal du ikke slæbe tunge bøger. Alle vore bøger er digitale ibøger, som hele tiden er opdaterede. Du skal derfor medbringe egen bærbare eller tablet. Vi har selvfølgelig trådløst netværk.

Hvornår starter timerne?

Undervisningen begynder 8.15. Hver lektion er på 60 min. Se oversigt over moduler og pauser her.